Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 3

Перед початком експерименту в усіх групах було проведено анкетування (додаток А) й опитування школярів, що дозволило виявити особистісні характеристики учнів та їхнє ставлення до іноземної мови й дидактичної гри.

Опрацьовані анкетні дані дозволили визначити індекс задоволеності учнів вивченням іноземної мови. Розраховувався вищезгаданий індекс за формулою, запропонованою Н.В. Кузьминою:

Формула 3.1

де

А (+1) – максимум задоволеності.

Б (+0,5) – задоволеність.

В (-0,5) – незадоволеність.

Г (-1) – максимум незадоволеності.

Д (0) – байдуже ставлення.

А, Б, В, Г, Д – відповідна кількість учнів.

N – загальна кількість учнів.

I – індекс задоволеності .

Отримані в процесі анкетування дані засвідчили, що 105 учнів мають максимум задоволеності від вивчення іноземної мови, 145 – задоволені, 96 школярів виявляють байдуже ставлення до цього навчально предмету, 31 – незадоволені, а 24 учні проілюстрували максимум незадоволеності.

Здійснивши відповідні розрахунки, ми з’ясували, що індекс задоволеності учнів експериментальних і контрольних груп перед початком експериментального навчання становив 0,34.

З метою оцінки стану сформованості мотивації учнів початкової школи до вивчення іноземних мов ми використали п’ятискладову систему градації мотивації (О.А. Гузенко).

Розглянемо її детальніше.

Високий рівень. Учням характерні прояви позитивних емоцій, почуттів у процесі виконання усіх навчальних завдань, запланованих і включених у структуру уроку вчителем; школярі виявляють здатність у самореалізації власної навчальної діяльності; адекватно реагують на аналітико-оцінні судження вчителя та на виставлену ним оцінку; виявляють ініціативність, наполегливість, бажання бути лідерами, продемонструвати свої можливості, швидше за інших роз’язати навчальне завдання тощо.

У школярів із вище середнього рівнем мотивації позитивні емоції щодо запланованих та включених у структуру уроку завдань проявляються ситуативно; спостерігається прагнення відповідати вимогам учителя щодо організації навчальної діяльності на уроці; учні поступово компенсують прогалини у знаннях відповідно до аналітико-оцінних суджень учителя з метою подальшої самореалізації, але позитивні оцінки іноді спричиняють зниження пізнавальної активності, оскільки справляють враження повної компетентності у навчальному матеріалі.

Учні з середнім рівнем мотивації вимушено працюють над виконанням завдань, які пропонуються на уроці, не прагнуть швидше завершити роботу; у них недостатньо сформовані організаційні звички; школярі потребують нагляду з боку вчителя; компенсують прогалини у навчанні тільки під контролем педагога.

У школярів із нижче середнього рівнем мотивації переважає байдужість до передбачених у структурі уроку навчальних завдань; слабка пізнавальна активність; у процесі навчальної діяльності вони незібрані, не завжди реагують на вимоги вчителя щодо організації пізнавального процесу; для них характерна відсутність сумлінного ставлення до навчання;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функції освіти в суспільстві
Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю спрямованістю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище. Як зазначалося, система освіти як соціальний інститут, предмет ...

Заломлення гомоцентричних пучків світла на сферичних поверхнях. Лінзи. Аберація лінз. Об'єктиви
Як і при заломленні на плоских поверхнях, тут доцільно розглянути практично важливий випадок - заломлення гомоцентричних пучків променів світла на прозорій речовині, обмеженій сферичними поверхнями. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net