Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 4

В учнів з низьким рівнем мотивації міміка, жести виявляють антипатичне ставлення до навчання; зовсім відсутні організаційні навички; школярі не ілюструють інтерес до навчальної діяльності; вони не намагаються виправляти свої помилки, розв’язуючи навчальні завдання.

Шляхом спостереження за поведінкою та діяльністю молодших школярів, бесід з ними та консультацій з учителями ми з’ясували стан сформованості мотивації учнів до вивчення іноземних мов у експериментальних і контрольних групах (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2 Стан сформованості мотивації до вивчення іноземних мов в учнів експериментальних і контрольних груп на початку експерименту

З метою визначення рівня задоволеності учнів від вивчення іноземних мов та стану сформованості мотивації молодших школярів було вирішено досліджувати динаміку підвищення, стабілізації чи зниження цих показників у процесі проведення експериментального навчання та після його завершення (див. табл. 3.8, 3.9).

Етап ІІ. Організація експериментального навчання

Підготовча стадія

На підготовчій стадії другого етапу експерименту нами було проведено анкетування вчителів іноземних мов, які працюють у початковій школі. (додаток В). Обстеженням було охоплено 120 педагогів. Аналіз отриманих даних свідчить, що більшість учителів (96,5 %) вважають за необхідне використання дидактичних ігор у процесі навчання і лише 3,5 % – необов’язковим. З-поміж тих педагогів, хто розуміє необхідність застосування дидактичних ігор у педагогічній діяльності, постійно використовують ігри 73,5 % опитаних, рідко – 19,5 %, а зовсім не використовують – 7 %. Такий підхід зумовлений тим, що вчителі мають практичні труднощі з організацією та проведенням навчально-ігрової діяльності. Аналіз анкетних даних дозволив з’ясувати, що головними з цих причин є такі: відсутність у достатній кількості спеціальної методичної літератури та методичних рекомендацій щодо застосування дидактичних ігор різних видів на уроках іноземної мови у початковій школі (41,3 %), недостатній практичний досвід розробки та проведення ігор (20,4 %), недостатня кількість дидактичних ігор, запропонованих у змісті підручників із іноземних мов (17%), відсутність методичних посібників у змісті яких пропонувалися б ігри різних видів (10,1%), брак навчального часу (10 %) тощо. Крім того, 37 % опитаних учителів використовують дидактичні ігри з метою зацікавлення учнів початкової школи до іноземної мови, 34,8 % – для формування мовної компетенції школярів, 13,5 % – для формування мовленнєвої та 4,1 % – соціокультурної компетенцій, 10,6 % застосовують ігри для активізації навчальної діяльності на уроці.

Спостереження за навчальним процесом у початковій школі дозволило з’ясувати, що вчителі, які використовують дидактичні ігри, не завжди враховують мету і завдання уроку, не дотримуються етапів організації навчально-ігрової діяльності тощо. Практично відсутня аргументована і цілеспрямована система дидактичних ігор, яка здатна сприяти ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетенції школярів, удосконалювати технологію навчання, оптимізувати навчальну діяльність учнів, задовольняти їхні вікові потреби у грі під час виконання непростої для їхнього віку діяльності, якою є оволодіння іноземною мовою. Одержані дані дали певну інформацію про складнощі застосування дидактичної гри та причини цієї проблеми, що буде обов’язково враховано у процесі експериментального навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Волонтерський рух студентів вузу як форма педагогічного впливу на виховання дітей у притулку
Педагогічних прийомів, методів і форм впливу на дитину у дитячих закладах накопичено багато. Однак, відомо, що до кожної дитини необхідно мати індивідуальний підхід. Сама система виховання у дитячому ...

Зміни у вищій освіті
Пріянка Бхардвай – незалежний журналіст і аналітик ризиків з міста-супутника Нью-Делі Гургаона (Індія)। Вона аспірант у галузі історії в коледжі Св. Стефана при університеті Делі. Вільно володі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net