Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 7

Таблиця 3.5 Режими тривалості дидактичної гри

Група

Режим

Тривалість гри

І

1

до 3 хв.

ІІ

2

4-7 хв.

ІІІ

3

8-12 хв.

IV

4

13-17 хв.

V

5

18-21 хв.

VI

6

більше 21 хв.

Після завершення дослідного навчання було здійснено перевірку рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетенції у межах іншомовного навчального матеріалу, передбаченого для оволодіння школярами у змісті організованих дидактичних ігор. Запропонований учням тест включав у себе ряд завдань, безпомилкове виконання яких приймалося за 100%. Для кожного з учасників експерименту обраховувався й віднімався від 100% коефіцієнт його помилкової діяльності. Таким чином ми визначали, в якому із шести режимів тривалості дидактичної гри виявиться найбільший відсоток учнів, які досягли середнього рівня навченості. За визначенням В.П. Безпалька середній рівень навченості становить 70,6%, що свідчить про ефективність певної педагогічної технології навчання і обраховується за допомогою формули:

Формула 3.2

K = Q/n

де

К – коефіцієнт навченості (70,6%)

Q – кількість правильно виконаних завдань

n – загальна кількість завдань

Одержані дані ілюструємо в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 Результати дослідного навчання

Режим

1 (до 3 хв.)

2 (4-7 хв.)

3 (8-12 хв.)

мовна компет.

мовлен-нєва компет.

соціок. компет.

мовна компет.

мовлен-нєва компет.

соціок. компет.

мовна компет.

мовлен-нєва компет.

соціок. компет.

К-сть учнів, що досягли середнього рівня навченості

8

6

8

16

13

18

23

19

25

% таких учнів у групі

24

18

24

48

39

54

69

57

75

4 (13-17 хв.)

5 (18-21 хв.)

6 (більше 21 хв.)

мовна компет.

мовлен-нєва компет.

соціок. компет.

мовна компет.

мовлен-нєва компет.

соціок. компет.

мовна компет.

мовлен-нєва компет.

соціок. компет

К-сть учнів, що досягли середнього рівня навченості

21

18

23

19

16

21

18

14

20

% таких учнів у групі

60,9

52,2

66,7

55,1

46,4

60,9

52,2

40,6

58

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літратури у старших класах
Курс «Зарубіжна література» - важлива складова літературної та загальногуманітарної освіти сучасних українських школярів, оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює ...

Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку
Розвиток особистості дитини стає основним завданням школи. Тому постає питання про пошук таких форм організації навчального процесу школярів, які б найбільшою мірою забезпечували цей розвиток. Однією ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net