Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 8

Як ілюструють дані, наведені у таблиці 3.6, у першому режимі (до 3 хв.) учні не встигли досягти цілей дидактичних ігор. А відтак, розв’язати навчальні завдання, передбачені у їхньому змісті. Найбільша кількість школярів, які досягли середнього рівня навченості (67 %) виявилась у третьому режимі (8–12 хв.). У процесі експериментального дослідження ми з’ясували, що, починаючи з тринадцятої хвилини навчально-ігрової діяльності, кількість таких учнів знижувалася (до 59 %). Більшість гравців втрачали інтерес до гри. На наш погляд, це зумовлено психолого-віковими особливостями молодших школярів. Як зазначалось у першому розділі, стійкість уваги, зосередженість, аналітичність сприймання, міцність запам’ятовування та продуктивність мислення у дітей цього віку ще недостатньо сформовані. Дітям 6–8 років складно, займаючись одним і тим самим видом діяльності, постійно концентрувати на ньому увагу (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, S. Rixon та ін.). Ми помічали, що на початку гри діти виявляли значний інтерес до участі в ній, їхні дії були умотивовані, а активність висока. У середньому після тринадцятої хвилини навчально-ігрової діяльності фіксувалося поступове зниження зацікавленості грою у більшості її учасників (до 50 %).

Отримані на цьому етапі дослідження результати довели, що найбільш оптимальна тривалість дидактичної гри на уроці складає 8-12 хвилин. Власний педагогічний досвід засвідчив, що застосування однієї й тієї ж гри упродовж кількох уроків дозволяє скоротити її тривалість до 6-8 хвилин, оскільки навчальний час не витрачається на пояснення вже відомих учням правил гри, на її організацію та підведення її підсумків. Крім того, в учнів поступово формуються певні навички виконання гри, що також скорочує час для її проведення. Ми з’ясували, що в початковій школі доцільно відводити 15-20 хвилин уроку іноземної мови для організації різного виду дидактичних ігор, що приблизно відповідає 40 % навчального часу, протягом якого вчитель і учні у спільній співпраці мають виконати значну частину мети і завдань уроку, не перетворюючи застосовані ігри в так звану "розважальну" процедуру. Лише цілеспрямована навчальна діяльність, яка здійснюється у формі дидактичної гри, дозволить успішно виконати мету і завдання уроку. Отже, дидактична гра створює учням те навчальне іншомовне комунікативне середовище, яке відповідає їхнім віковим особливостям і забезпечує ефективну навчальну діяльність.

Дослідне навчання та спостереження за навчально-ігровою діяльністю молодших школярів засвідчили, що завдяки поліфункціональності дидактичної гри виявляється можливість застосування цього засобу навчання на всіх етапах уроку іноземної мови. Пред’явлення нового навчального матеріалу у процесі дидактичної гри, за нашими спостереженнями, привертає увагу молодших школярів, зацікавлює їх, дозволяє відчути, яким чином від його усвідомленого сприймання залежить результат гри. Тренування і практика навчального матеріалу у мовленнєвій діяльності відбувається в умовах навчального іншомовного комунікативного середовища, яке створюється на діяльнісному етапі дидактичної гри. Учні вчаться планувати, аналізувати й оцінювати дії партнерів у грі. Етап контролю рівнів навченості молодших школярів реалізується завдяки контролюючій функції дидактичної гри, яка передбачає перевірку якості засвоєння знань, формування умінь і навичок, корекції й оцінювання дій учнів. На користь цих тверджень свідчать і результати анкетування педагогів, що працюють у початковій школі (додаток В) (див. табл. 3.7). Таблиця 3.7

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії
З 1993 р. кількість абітурієнтів у вищі навчальні заклади Великобританії зросла на 66 %. Поворот людства до інформаційного суспільства привів до збільшення кількості інженерно-технічних спеціальносте ...

Розвиток пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку
Гру традиційно зв'язують з дитинством. Дитина переступає поріг школи, і з цього моменту навчання займає велику частину часу, теоретично стає ведучою діяльністю аж до підліткового віку. І, проте, ігро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net