Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 9

Результати анкетування педагогів

Етап

Пред’явлення навчального матеріалу

Тренування і практика у мовленні

Контроль

На всіх етапах

К-сть вчителів

3

5

4

76

%

2,4

4

3,2

60,8

Етап

Пред’явлення, тренування і практика

Пред’явлення і контроль

Контроль, тренування і практика

Зовсім не використовують

К-сть вчителів

8

13

11

2

%

6,4

10,4

8,8

1,6

На основі отриманих даних ми з’ясували, що тривалість дидактичної гри у часі та її місце на уроці іноземної мови значною мірою залежать від таких чинників:

рівень складності іншомовного навчального матеріалу, що пропонується у змісті дидактичної гри.

досвід учителя в організації та проведенні дидактичної гри (уміння підібрати гру, адекватну умовам навчання й меті уроку, здійснювати керівництво навчально-ігровою діяльністю школярів, підводити підсумки тощо).

досвід участі учнів у навчально-ігровій діяльності (уміння працювати у колективі, підтримувати інших гравців, швидко й адекватно умовам гри реагувати на дії партнерів по грі, креативно мислити, знаходити вихід у різних ігрових ситуаціях, мати організаторські здібності тощо).

особливості учнівського контингенту:

інтелектуальна готовність учнів до участі у грі: життєвий досвід, мовний та мовленнєвий досвід, ерудиція та ін.;

мотивувальна готовність: активність, інтерес, потреба взяти участь у грі;

комунікативна готовність: комунікабельність, здатність спілкуватися з іншими гравцями засобами іноземної мови; фізичні здібності школярів та ін.).

Принагідно зауважимо, що результати цього етапу дослідження будуть враховані нами у процесі організації та проведення експериментального навчання (основна стадія експерименту).

Основна стадія експериментального навчання передбачала апробацію експериментальної педагогічної технології використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів як механізму функціонування розробленої моделі. Процес експериментального навчання відбувався відповідно до структури і змісту обраних нами підручників. Підручники мають поурочну структуру. Уроки об’єднано за тематичним принципом у цикли, зміст яких відповідає запропонованим Програмою сферам спілкування (див. пункт 2.1.1). Процес навчання організовано таким чином, що на початку кожного уроку учням пред’являється новий навчальний матеріал, а потім з допомогою вправ і завдань відбувається тренування і практика використання цього навчального матеріалу у мовленні, тобто здійснюється процес формування мовних навичок і мовленнєвих умінь. Кожен із циклів завершується уроком-підсумком, який містить вправи та завдання для повторення вивченого змісту та контролю рівня оволодіння школярами видами мовленнєвої діяльності. Концепцією підручників передбачено комплексне навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цікаве про педагогіку і навчання:

Образотворче мистецтво
Живопис – один з основних видів образотворчого мистецтва, художнє зображення на площині предметного світу кольоровими фарбами. Зародження живопису відбувається у період первіснообщинного ладу (рисунк ...

Функції освіти в економічно-виробничій сфері
Формування професійно-кваліфікаційного складу населення. Однією з основних функцій сучасної системи освіти є функція професійної соціалізації, тобто підготовка кваліфікованих кадрів для всіх сфер сус ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net