Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 9

Результати анкетування педагогів

Етап

Пред’явлення навчального матеріалу

Тренування і практика у мовленні

Контроль

На всіх етапах

К-сть вчителів

3

5

4

76

%

2,4

4

3,2

60,8

Етап

Пред’явлення, тренування і практика

Пред’явлення і контроль

Контроль, тренування і практика

Зовсім не використовують

К-сть вчителів

8

13

11

2

%

6,4

10,4

8,8

1,6

На основі отриманих даних ми з’ясували, що тривалість дидактичної гри у часі та її місце на уроці іноземної мови значною мірою залежать від таких чинників:

рівень складності іншомовного навчального матеріалу, що пропонується у змісті дидактичної гри.

досвід учителя в організації та проведенні дидактичної гри (уміння підібрати гру, адекватну умовам навчання й меті уроку, здійснювати керівництво навчально-ігровою діяльністю школярів, підводити підсумки тощо).

досвід участі учнів у навчально-ігровій діяльності (уміння працювати у колективі, підтримувати інших гравців, швидко й адекватно умовам гри реагувати на дії партнерів по грі, креативно мислити, знаходити вихід у різних ігрових ситуаціях, мати організаторські здібності тощо).

особливості учнівського контингенту:

інтелектуальна готовність учнів до участі у грі: життєвий досвід, мовний та мовленнєвий досвід, ерудиція та ін.;

мотивувальна готовність: активність, інтерес, потреба взяти участь у грі;

комунікативна готовність: комунікабельність, здатність спілкуватися з іншими гравцями засобами іноземної мови; фізичні здібності школярів та ін.).

Принагідно зауважимо, що результати цього етапу дослідження будуть враховані нами у процесі організації та проведення експериментального навчання (основна стадія експерименту).

Основна стадія експериментального навчання передбачала апробацію експериментальної педагогічної технології використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів як механізму функціонування розробленої моделі. Процес експериментального навчання відбувався відповідно до структури і змісту обраних нами підручників. Підручники мають поурочну структуру. Уроки об’єднано за тематичним принципом у цикли, зміст яких відповідає запропонованим Програмою сферам спілкування (див. пункт 2.1.1). Процес навчання організовано таким чином, що на початку кожного уроку учням пред’являється новий навчальний матеріал, а потім з допомогою вправ і завдань відбувається тренування і практика використання цього навчального матеріалу у мовленні, тобто здійснюється процес формування мовних навичок і мовленнєвих умінь. Кожен із циклів завершується уроком-підсумком, який містить вправи та завдання для повторення вивченого змісту та контролю рівня оволодіння школярами видами мовленнєвої діяльності. Концепцією підручників передбачено комплексне навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток творчої індивідуальності у колективі
На початковій стадії згуртування колективу емоційно – психологічні відносини займають головне місце. Кожен учені у цей час прагне знайти серед однокласників товаришів, друзів, компанію, яка б його пр ...

Функції освіти в суспільстві
Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю спрямованістю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище. Як зазначалося, система освіти як соціальний інститут, предмет ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net