Поняття пізнавальної діяльності

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Поняття пізнавальної діяльності

Сторінка 2

Узагальнення - представлення знань у компактній, легкооглядній формі, тобто у формі резюме, таблиці або схеми. Звичайно, при цьому втрачаються деталі, але більш наочно виступає система.

Результатом міцного засвоєння є утворення стійких структур знань, що відображають об'єктивну реальність, коли учні вміють актуалізувати і використовувати отримані знання. Однак на практиці ця мета досягається не завжди. Всім відомий студентський девіз - «Здати (іспит) і забути, як страшний сон».

Під відпрацюванням розуміється вдосконалення знань, що виникли в процесі з'ясування, за рахунок вироблення умінь застосування знань. Слід підкреслити, що відпрацьовувати, тренувати можна тільки те, що усвідомлено. Не можна закріпити те, чого немає.

У процесі відпрацювання знань триває з'ясування (знання уточнюються, доповнюються), тобто оволодіння ними на необхідному рівні швидкості, міцності і т.д.

Відпрацювання перетворює знання на вміння і, при необхідності, в навички.

Дії відпрацювання - це вправи в застосуванні знань і розв’язанні завдань. Вправа має предметну сторону (операції, що становлять розв’язання задачі) та психічну сторону (зміна дії за формою, згорнути, часу). При вирішенні завдань на етапі відпрацювання умінь необхідно їх послідовне, поетапне виконання, дотримання того алгоритму, який пропонується для розв’язання, Адже однією з принципових відмінностей навчальної діяльності від інших, наприклад дослідницької або виробничої, є те, що тут важливий саме процес розвязання, а не його результат.

Контрольний етап це не вид навчальної діяльності (контрольна робота, колоквіум, залік тощо), за нього не виставляється оцінка. Це саме етап пізнавальної діяльності!

Контрольний етап не є обов'язковим етапом пізнавальної діяльності, тому що формування розумової діяльності вже обов'язково включає контрольно-корегуючу фазу. Зазвичай контрольний етап включається після освоєння і відпрацювання кількох навчальних елементів і дозволяє інтегрувати знання та вміння учня.

Основна мета цього етапу - самоствердження, досягнення впевненості учня в тому, що він засвоїв навчальний матеріал, хоча це може і не відповідати дійсності.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Психолого-педагогічні передумови реалізації принципу доступності у навчальному процесі початкових класів
Високий рівень прогресу змушує шукати нові, більш ефективні психолого - педагогічні підходи, націлені на приведення методів навчання у відповідність вимогам життя. Суспільству потрібні високоосвічені ...

Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ
До шляхів самоосвіти відноситься самостійна робота учнів. В процесі самостійної роботи учні систематично читають, звертаються до авторитетних джерел (на паперових, електронних носіях); здійснюють ана ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net