Інтерактивне навчання як сучасний напрям активізації пізнавальної діяльності учнів

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Інтерактивне навчання як сучасний напрям активізації пізнавальної діяльності учнів

Сторінка 2

"Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці).

Які сильні сторони інтерактивних методів навчання? Перш за все - підвищення "ККД" процесу засвоєння інформації. За даними американських вчених, під час лекції учень засвоює всього лиш 5% матеріалу, під час читання - 10%, роботи з відео/аудіоматеріалами - 20%, під час демонстрації - 30%, під час дискусії - 50%, під час практики - 75%, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання - 90%. Як бачимо, відносно пасивні методи навчання (коли учень лише засвоює та відтворює інформацію) мають на рівень (в 5-10 разів!) нижчу ефективність, ніж активні та інтерактивні.

Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності, зростає цікавість до процесу навчання Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу.

Зупинимось детальніше на деяких результатах та ефектах інтерактивного навчання.

Інтерактивні методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при розв’язанні практичних задач. Ефективність забезпечується за рахунок більш активного включення учнів у процес не лише отримання, але і безпосереднього застосування знань.

Інтерактивне навчання підвищує мотивацію і залучення учасників у розв’язання обговорюваних проблем, що дає емоційний поштовх до наступної пошукової активності учасників, дає поштовх до конкретних дій. В інтерактивному навчанні кожен є успішним, вносить свій вклад до загального результату групової роботи, процес навчання стає більш усвідомленим і цікавим.

Як відомо, досвід не передається, але інтерактивні методи навчання дозволяють здійснити перенос способів організації діяльності, отримати новий досвід діяльності, спілкування, переживань.

Оскільки інтерактивне навчання передбачає можливість комунікації з викладачем і партнерами з навчальної діяльності, співробітництво в процесі різного роду пізнавальної і творчої діяльності, то система контролю за засвоєнням знань і способами пізнавальної діяльності, вмінням застосовувати отримані ЗУНи в різних ситуаціях може будуватися на основі оперативного зворотного зв’язку, що робить контроль ЗУНів перманентними і більш глибокими і гуманними.

Одне із призначень інтерактивного навчання – змінити не лише досвід і установку учасників, але і навколишню дійсність, бо інтерактивні методи навчання є імітацією інтерактивних видів діяльності, що застосовуються в суспільній і господарчій практиці демократичного суспільства.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сучасна система виховання козака та берегині
Родинно-дошкільне виховання козаченяти та леліняти (діти до 6 років) здійснюється через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програм дитячого садка. Родинно-шкільне вихован ...

Вища освіта у Польщі
В Польщі існують державні вищі навчальні заклади, а також створені після 1990 року приватні. Після 1998 року створено групу професійних ВНЗ. Важливим елементом приготування випускників до практичної ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net