Групова навчальна діяльність

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Групова навчальна діяльність

Сторінка 1

У процесі групової навчальної діяльності учні показують високі результати засвоєння знань, формування вмінь насамперед тому, що слабкі учні виконують за обсягом будь-яких вправ на 20-30% більше, ніж при фронтальній роботі. Групова форма роботи на заняттях сприяє досягненню виховної функції навчання, тому що допомагає формуванню колективізму, моральних і гуманних якостей особистості. Цьому сприяють і особливості організації групової роботи, і розподіл функцій і обов'язків між учасниками діяльності, обмін думками, взаємоконтроль і взаємооцінка в процесі навчання.

Організація навчальних взаємодій може здійснюватися в мікрогрупах (по 2-3 людини) і в малих групах (від 4 до 7). У групах з двох чоловік високий рівень обміну інформацією і менше розбіжностей, але вище і ймовірність виникнення напруженості. У разі незгоди учасників обговорення може зайти в глухий кут, тому що більше не знайдеться жодного союзника, ні арбітра. У групі з 3-х чоловік є небезпека придушення слабшого члена групи. Але такі групи є найбільш стабільними: учасники в них можуть вставати на бік один одного, виступати в якості посередників, арбітрів, легше залагоджувати розбіжності. У групах з парною кількістю членів розбіжності залагодити важче, ніж у групах з непарним. Непарний склад може вийти з тупика шляхом поступки думці більшості. У групі з п'яти осіб більша ймовірність, що ніхто не залишиться в меншості, самоті. У такій групі досить багато учасників для вироблення різних думок, обміну інформацією.

Організація групової роботи в парах

В. С. Дьяченко виділив два типи навчальних пар: постійного (замкнутого) і динамічного складу. Динамічна пара має великий комунікативний потенціал, оскільки кожного разу учасникам діалогу потрібно приймати інший погляд на проблему, а це стимулює спілкування. Труднощами в організації навчальної роботи в парах в групах з великим числом учасників є розміщення їх в аудиторії і контроль за процесом і результатом.

Організація роботи в трійках

Робота може бути організована як в статичному ключі (пошук спільного рішення проблеми тільки всередині тріади), так і в динаміці, тобто у взаимопереходах. Приклад - Техніка «Мозаїка». Робота здійснюється в 4 етапи (тривалість кожного - хвилин 10). Учасники діляться на трійки по картках з літерними індексами (A, B, C), які заздалегідь підготовлені і розкладені на кожному столі. 1. Трійкам даються завдання (вивчити проблему, підготувати рішення). 2. Учасники покидають первинні групи і утворюють тимчасові пари на підставі єдності літерного індексу: А-А; В-В і т.д. У парах відбувається знайомство з новими пропозиціями, доповнення, уточнення, при необхідності - корекція. 3. Склад трійок ще раз змінюється. До кінця роботи кожен має багатоваріантний конспект вирішення проблеми. 4. Учасники повертаються в початкові варіанти трійок, мають можливість «відшліфувати» свою точку зору. Дана методика дозволяє показати варіативність, поліфонічність вирішуваних завдань.

Організація роботи в четвірках (мала група)

Відносно стійка, невелика за чисельністю група, члени якої знаходяться в безпосередній взаємодії один з одним. Рекомендується Техніка «міжсобойчик».

Таблиця І.1.

Етап

Зміст діяльності

Індивідуальна робота

Пропонується завдання. На підготовку - 15 хв. До кінця контрольного часу кожен член групи повинен мати свій варіант виконання завдання.

Робота в парах (горизонтальні зв’язки)

Кожен учасник вибирає собі партнера. Потрібно знайти спільне рішення того ж завдання. Час для обговорення - 10 хв.

Робота в парах (вертикальні зв’язки)

Пари змінюються. Зміст роботи залишається тим самим. Партнери обмінюються своїми рішеннями і шукають можливість поновлення проблеми. Час - 10 хв.

Прийняття групового рішення

Члени групи збираються разом. Всі вже обізнані про можливі способи рішення. Мета цього етапу - виробити загальні положення. При цьому увага приділяється не тільки змістом, але і формою вирішення завдання. Час - 10 хв.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання
Відставання Росії по кількості основного працездатного населення у віці (25 - 60 років), що має вищу освіту посилюється важким положенням утворення в Росії взагалі і вищої освіти, - зокрема. Велике б ...

Аналіз професійної діяльності фахівця
У основі проектування знаходиться діяльність інженера педагога по створенню дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця (кваліфікованого робочого, молодшого фахівця або бакалавра). Виконання ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net