Групова навчальна діяльність

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Групова навчальна діяльність

Сторінка 2

пізнавальний навчання груповий ігровий

Коли склад груп збільшується, то потрібно змінити форму роботи з камерних (діади, тріади) на дискусійні. Про них мова піде нижче.

Рефлексивне підбиття підсумків

Рефлексія - розумовий процес, спрямований на аналіз, розуміння, усвідомлення себе, власних дій, поведінки, мови, досвіду, відчуттів, станів, можливостей, характеру, ставлення до себе інших, своїх задач, призначення. Рефлексія може бути груповою та індивідуальною. При проведенні рефлексії є правило «трьох не можна»: 1) не можна говорити те, що вже сказано, 2) не можна відмовлятися висловлювати свою думку групі (під будь-яким приводом); 3) не можна ховати за висловом свій поганий настрій або неприязнь до кого-небудь. Приклади технік експрес-рефлексії:

«Сінквейн» (п’ятирядків’я). На маленькому листочку паперу учасникам пропонується заповнити 5 рядків: 1-ий - один іменник (можна написати довільно, але частіше задається); 2-ий - два прикметника (асоціації щодо поняття, позначеного іменником), 3-ій - три дієслова, 4-ий - пропозиція; 5-ий - заключне слово або фраза. Зміст 2-5-ий рядків має відповідати за змістом слів в 1-му рядку, наприклад: 1. День 2. Плідний, насичений. 3. Захоплює, проблематизує, змушує замислитися. 4. За цей день я дізналася багато нового про своїх колег. 5. Спасибі всім. Добре, що всі дні такі різні.

Попередні підсумки. Виконана робота аналізується за аспектами. Можуть бути запропоновані наступні питання: чому ж я навчився, які у мене питання, на що обов'язково потрібно звернути увагу найближчим часом, слід менше, слід більше .

Врахування описаних вище психолого-педагогічних умов організації інтерактивного навчання дозволить найбільш повно реалізувати його розвивальний і освітній потенціал, а також здійснити суб’єкт-суб’єктний підхід в організації навчальних взаємодій.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зміст, форми і методи роботи соціального педагога з тривожними підлітками
На сьогоднішній день посада соціального педагога введена в багатьох школах. При цьому частіше за все цей фахівець виконує функції або вихователя, який займається дозвіллям школярів у позаурочний час ...

Теоретико-методологічні основи психологічної проблеми взаємин викладачів і студентів
З реальної соціально-економічної ситуації, то нині склалася в Україні, випливає адекватне соціальне замовлення закладам освіти, яке виявляється в необхідності формування й розвитку творчої особистост ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net