Ігрова форма навчання

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Ігрова форма навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Гра є унікальним механізмом акумуляції і передачі соціального досвіду – як практичного, так і етичного, пов’язаного з певними правилами та нормами поведінки в різних ситуаціях. Поява ігрового методу навчання зумовлена вимогами підвищення ефективності навчання за рахунок більш активного включення слухачів до процесу не лише отримання знань, але і безпосереднього їх використання.

Гра як метод навчання дає змогу :

сформувати мотивацію на навчання;

оцінити рівень підготовленості учнів;

оцінити ступінь володіння матеріалом і перевести його із пасивного стану – знання в активний – уміння;

активізувати самоосвіту учнів;

розвити індивідуальне мислення, вміння аналізувати та прогнозувати.

Ігрові форми діляться на рольові, дидактичні, імітаційні, організаційно-діяльні. Проте в педагогічній літературі немає однозначно прийнятої класифікації ігор, тому частіше їх розділяють за типом процесів на три основні категорії: ділові ігри (ігри-імітації), рольові ігри (ігри-драматизації), організаційно-діяльнісні ігри - організаційно-розумові, що моделюють.

Ділові ігри

В найбільш загальному виді ділову гру визначають як «метод імітації» прийняття управлінських рішень в різних ситуаціях за заданими чи виробленими самими учасниками правилами. Тому нерідко ділові ігри називаються імітаційними управлінськими іграми».

Ділові ігри представляють собою імітаційне моделювання реальних механізмів та процесів. «Це форма відтворення предметного і соціального змісту, якої-небудь реальної діяльності».

Передбачає практичну роботу з моделювання різних виробничих і педагогічних ситуацій за допомогою ігротехнічних засобів.

Таблиця І.2.

Етапи проведення ділової гри

Етап

Зміст етапу

Підготовка ділової гри

1. Вибір теми та діагностика вихідної ситуації.

2. Розробка сценарію і ігрового контексту. До змісту сценарію входять: визначення цілей і завдань, прогнозування очікуваних результатів, опис досліджуваної проблеми, обґрунтування поставленої задачі, план ділової гри, загальний опис процедури гри, зміст ситуації і характеристики дійових осіб. Цілі і завдання ділової гри формулюються виходячи з тих умінь, які повинні бути отримані учасниками в процесі навчання. Зазвичай ситуації підбирають найбільш типові за структурою діяльності вчителів. Ігровий контекст забезпечується: введенням нових правил, ігрових прав і обов'язків гравців та експертів; введенням персонажів; виконанням подвійних ролей; введенням протилежних за інтересами ролей; конструюванням поведінкових протиріч; розробкою системи штрафів, заохочень; візуальним представленням результатів, що викладається в ігровій документації.

3. Діагностика можливостей групи, ігрових якостей майбутніх виконавців рольових функцій, об'єктивних обставин, що впливають на хід гри.

Введення в гру

1. Ознайомлення учасників і експертів з вихідною інформацією.

2. Формування міні-груп (експертів 4-5 чоловік), інформування учасників про умови гри, введення ігрових правил, вручення ігрових документів.

3. Спільне визначення завдань гри і навчальних завдань; обговорення режиму роботи.

4. Розподіл ролей. Заборонено відмовлятися від отриманої ролі, виходити з гри, пасивно ставитися до гри, придушувати активність учасників, порушувати регламент і етику поведінки.

Проведення

З моменту початку гри не можна втручатися і змінювати її хід. Ведучий може тільки коректувати дії учасників, якщо вони віддаляються від головної мети гри. Можливий хід ділової гри 1) аналіз вихідної інформації, 2) підготовка до виконання рольових функцій і завдань; 3) виконання рольових функцій, імітація підготовлених завдань. При проведенні ділової гри часто використовується змагання між мікрогрупами.

Аналіз

1. Аналіз результатів гри учасниками. 2. Виступ експертів, обмін думками, захист учасниками своїх рішень і висновків. 3. Підведення підсумків гри ведучим, який відзначає досягнуті результати, помилки, формулює остаточний підсумок.

Характер ділової гри залежить від ступеня її складності, проблемності, ступеня імпровізації учасників.

Рольові ігри

Рольова гра як ігровий метод характеризується наявністю задачі або проблеми і розподілом ролей між учасниками для її вирішення. Це ефективне відпрацювання варіантів поведінки в тих ситуаціях, в яких можуть опинитися учасники семінару. Гра дозволяє набути навичок прийняття відповідальних і безпечних рішень в житті. Роль і її прийняття є найважливішими складовими рольової гри. Виконання ролі являє собою точне, буквальне відтворення діяльності іншої людини. Відмітною ознакою рольової гри від ділової є відсутність системи оцінювання по ходу гри. У рольових іграх дії гравців стимулюються самим ігровим комплексом, до якого включаються елементи середовища. Гравці самостійно аналізують ситуацію по ходу гри. Рольові ігри безперервні. Це означає, що гра не переривається для обговорення. Тут немає процедурних засобів. Ігрові дії пов'язані з цільовим аспектом гри. Вони можуть задаватися сценарієм, ведучим, гравцями у відповідності з власним баченням ситуації. Процес гри відрізняє цей метод навчання від аналізу ситуацій та тренінгів, оскільки передбачає обов'язкове включення додаткових вступних, які можуть вплинути на ігрові ролі і дії учасників.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток інтересів у глухих дітей
На мою думку справжній педагог повинен вміти викликати, виявити в дітей цікавість, до тих чи інших предметів. Спостереження вихователів, сурдопедагогів показують, що глухі діти 3 – 4 років, які прихо ...

Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу
1. Діагностування учнями, вихователями, класними керівниками під керівництвом заступника директора з виховної роботи та соціального педагога культурного рівня мікрорайону з виділенням таких аспектів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net