Ігрова форма навчання

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Ігрова форма навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Підготовка і проведення рольової гри. Необхідно враховувати принципи:

1. Гра повинна бути значимою для учасників.

2. Ситуації повинні бути такими, які можна вирішити в рамках заняття.

3. Важливий правильний підбір осіб, які беруть участь у грі.

Механізм проведення рольової гри.

1. Повідомляється тема, позначається ігрова ситуація.

2. Дається інструкція про хід гри. Необхідно переконатися, що всі розуміють її правильно.

3. Розподіляються ролі.

4. Ще раз формулюється проблема, яку треба вирішити. Учасникам надається можливість: показати існуючі стереотипи реагування в тих чи інших ситуаціях, розробити і використовувати нові стратегії поведінки; усвідомити і подолати свої внутрішні побоювання і проблеми.

5. Підведення підсумків проводиться на основі емоційно пережитих граючими суджень, фіксується реакція кожного з учасників.

Кейс-метод

Кейс-метод чи метод конкретних ситуацій - метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань - ситуацій (вирішення кейсів). Під кейсом розуміється письмовий опис якої-небудь конкретної ситуації. Кейс-метод включає в себе операції дослідного процесу, аналітичної процедури. Являє собою специфічний різновид проектної технології. У проектній технології процес розв'язання наявної проблеми здійснюється за допомогою спільної діяльності, тоді як в кейс-методі формування проблеми та шляхів її вирішення відбувається на підставі кейса, який є одночасно і технічним завданням, і джерелом інформації для усвідомлення варіантів ефективних дій. Кейс-метод концентрує в собі технології «створення успіху». Для нього характерна активізація учнів, стимулювання їх успіху, підкреслення досягнень. Технологічна діяльність при використанні кейс-методу включає два етапи.

Етап 1. Творча складна робота по створенню кейса і питань для його аналізу. Здійснюється за межами аудиторії і включає в себе науково-дослідну, методичну і конструюють діяльність. Розрізняють «польові» (засновані на реальному фактичному матеріалі) і «крісельні» (вигадані) кейси. Процес створення кейса включає в себе визначення чому присвячена ситуація, формулювання цілей і завдань, визначення проблемної ситуації, пошук необхідної інформації, створення та опис ситуації. Джерелами формування кейса можуть бути художня та публіцистична література, статистичні дані, наукові статті, монографії, звіти, реальні події місцевого життя, Інтернет-ресурси. Всі джерела інформації для кейсів представляють собою продукти людської діяльності. У зв'язку з цим ситуаційна вправа, націлена на прийняття рішення, має будуватися на реальних подіях, в центрі яких знаходиться особа, яка приймає рішення. Проблема в кейсі займає важливе місце, оскільки передбачається не тільки формулювання, але і вирішення проблеми. Проблема являє собою форму існування і вираження протиріччя між вже назрілої необхідністю в якихось діях і недостатніми умовами для її реалізації. Формулювання проблеми передбачає визначення цього протиріччя. Виявлення протиріччя не визначає проблему повністю. Для цього необхідно виділити її основні складові. Головними зв'язками структури проблеми є: внутрішні основи, в якості яких виступають необхідність, потребу, інтереси і неминучість; вимоги як сукупність форм вираження суспільної необхідності; умовах виникнення і вирішення проблеми, під якими розуміються явища, що впливають на її виникнення, існування, розвиток і рішення (передумови, обставини, ситуації тощо); діяльність людей щодо вирішення проблеми, що включає в себе сукупність пізнавальних і практичних дій.

Наступним кроком у проектуванні кейса є вибір конкретної ситуації. Умови, які потрібно враховувати при складанні опису конкретної ситуації: повинна відповідати професійним потребам; повинна відображати реальний, а не вигаданий професійний сюжет; розробка кейса ведеться на місцевому матеріалі; ситуація відрізняється «драматизмом» і проблемністю; ситуація повинна відображати як позитивні, так і негативні приклади; повинна бути під силу групі; текст не повинен містити підказок щодо виконання; ситуація повинна бути описана цікаво, супроводжуватися чіткими інструкціями по роботі з нею.

Етап 2. Включає в себе роботу в аудиторії. Уявімо поетапну роботу з кейсом. 1. Введення в кейс. 2. Аналіз ситуації (індивідуально та в малих групах). 3. Реалізація рішень по кейсам. 4. Загальна дискусія. Тут важливо не обмежити час і дати можливість висловитися кожному. 5. Підведення підсумків. Тривалість 10-15 хв.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії
Ознайомити з деякими відомостями про життя і діяльність видатних учених, які працювали в галузі біології на території України. Дати поняття про рівні організації живої матерії. Розширити поняття про ...

Проблеми виховання дітей раннього віку в родині
Форми надання допомоги родині Основною умовою успішного розвитку дитини є задоволення її фізичних, духовних і соціальних потреб. Ці потреби в кожнім віці свої і від того, як і якою мірою вони задовол ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net