Методика застосування групового методу навчання

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Методика застосування групового методу навчання

Сторінка 1

Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися вислухати думку іншого і вміти аргументувати свою думку. Тому, на уроках математики рекомендовано активно застосовую групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парна і групова робота проводиться на етапі застосування набутих знань. Тому, клас слід поділити на групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу.

Рекомендації для вчителя

Переконайтеся, що учні володіють необхідними знаннями та вміннями. Якщо проблема виявиться надто складною для більшості учнів — вони не будуть докладати зусиль для її вирішення.

Об'єднайте учнів у групи від трьох до п'яти учнів. У процесі формування груп остерігайтеся навішування будь-яких «ярликів» на учнів.

Запропонуйте групам зайняти окремі місця у класі. Переконайтеся в тому, що всі члени групи добре бачать один одного. Повідомте (нагадайте) учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати підчас групової роботи.

5. Будьте уважні до питань внутрішньогрупового керування. Якщо один з учнів повинен відзвітувати перед класом про роботу групи, забезпечте справедливий вибір доповідача.

6. Дайте кожній групі конкретне завдання та інструкцію (правила) щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Малоймовірно, що група зможе сприйняти більш як одну чи дві, навіть дуже чіткі, інструкції за один раз.

7. Стежте за часом. Дайте групам досить часу на виконання завдання Подумайте, чим зайняти групи, які першими виконають завдання.

8. Подумайте про те, як ваш метод заохочення(оцінка) впливає на застосування методу роботи в малих групах. Забезпечте нагороди за групові зусилля.

9. Будьте готові до шуму, характерного для методу спільного навчання. Під час роботи в групах пропонуйте свою допомогу. Зупинившись біля якоїсь групи, не відволікайте увагу на себе. Визначте свою роль у даній ситуації.

10. Запропонуйте групам подати результати роботи.

11. Запитайте учнів, чи проведена робота була корисною і чого вони навчилися. Використайте їх ідеї наступного разу.

12. Прокоментуйте роботу груп з точки зору їх навчальних результатів та питань організації процедури групової діяльності.

При підготовці до уроку необхідно клас на групи по 6-7 осіб (приблизно по 1-2 людини включити в групу з різними рівнями досягнень). Група, створена з учнів, які мають різний рівень навчальних досягнень, називається гетерогенною. При створенні гетерогенних груп необхідно стежити за тим, щоб учні з початковим рівнем навчальних досягнень були рівномірно розподілені між усіма групами. Це дасть їм можливість активізувати власні вміння завдяки спілкуванню з учнями, що мають більш високий рівень навчальних досягнень і отримувати своєчасну допомогу. Потім, складаються картки із завданнями та визначаються з часом, який повинні витратити учні на кожен з етапів роботи.

I етап – це робота безпосередньо у групах. Кожній групі видається картка із завданнями, а кожному учню чистий аркуш паперу, де він буде вести записи на кожному етапі роботи. Спочатку кожна група знайомиться із завданнями. Потім учні працюють за таким планом:

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології
Мета: розширити знання учнів про біологію як сукупність наук про живі істоти, про їх взаємозв`язки між собою та з умовами навколишнього середовища; з історією розвитку біології. Основні поняття і тер ...

Освіта і праця
Значне місце в творчості Т. Г. Шевченка займає проблема трудового виховання підростаючого покоління, його значення у формуванні розуміння юнаком чи дівчиною того, що є добро і справедливість, щастя і ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net