Організація роботи учнів на основі кейс-технології

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі » Організація роботи учнів на основі кейс-технології

Сторінка 3

Висновок: з усіх прямокутників даного периметра найбільшу площу має квадрат.

3. Наші помилки.

В кінці гри пропонуються для обговорення питання, які містять часто зустрічаються помилки.

1. Визначаючи точки мінімуму функції, учень знайшов, при яких значеннях аргументу значення функції рівні 0. Потім з цих значень він вибрав ті, проходячи через які функція змінює знак з "-" на "+". Ці точки він назвав точками мінімуму. Чи правий він?

2. Визначаючи точки мінімуму функції, учень знайшов ті значення аргументу, при яких похідна звертається до 0. Ці точки він назвав точками мінімуму. Чи правий він?

3. Графік похідної. Визначаючи точки мінімуму, учень вказав точку х = 2. Чи правий він?

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/kalmyk/images/books/178/20.gif

1. Графік похідної. Визначаючи точки мінімуму, учень вказав точки х = -4, х = 1, х = 3. Чи правий він?

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/kalmyk/images/books/178/37.gif

Графік похідної. Визначаючи точки максимуму, учень вказав точку х = -2. Чи правий він?

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/kalmyk/images/books/178/21.gif

Робота кожної групи (відділу) оцінюється балами за результатами роботи на всіх етапах гри, а саме:

а) відповіді по темі "Застосування похідної,

б) розуміння умови завдання,

в) складання математичної моделі і виконання перетворень,

г) дослідження функції на найбільше і найменше значення та отримання результату,

д) застосування отриманих результатів до конкретних умов і пояснення економічної вигоди.

Урок математики за темою "Синус, косинус, тангенс і котангенс числа t" в 9-10-му класі на основі кейс-методу.

Мета уроку:

Навчальна:

Створити умови для формування понять синуса, косинуса, тангенса і котангенс числа;

Навчити знаходити значення синуса, косинуса, тангенса і котангенс числа і їх записувати;

Навчити будувати точки на колі, якщо відомо значення синуса, косинуса, тангенса або котангенс цього числа і навчити їх записувати.

Розвиваюча:

Створити умови для розвитку логічного мислення, математичної грамотної мови, вміння точно висловлювати свою думку.

Виховна:

Створити умови для виховання почуття відповідальності, почуття колективізму, толерантності, навичок ділового спілкування.

Обладнання уроку: кейс.

Хід уроку

1. Організаційний момент. Взаємне привітання. Відзначити відсутніх.

2. Постановка завдань уроку. Видати кожному учневі кейс.

Подання кейса.

Сьогодні на уроці ми будемо працювати з так званим «кейсом». Під кейсом розуміється кілька сторінок тексту, матеріал з підручника, різні презентації, відеоматеріал. Зараз у кожного з вас є кейс. Протягом двох уроків ми будемо працювати з даними кейсом. Такий матеріал, який тут міститься ви не знайдете в підручнику.

Давайте розберемо, з яких розділів він складається і як з ним працювати.

Кейс має власну назву, яка відповідає темі нашого уроку. Озвучте її.

Розглянемо мету нашого уроку.

Розглянемо таблицю «Режим роботи». Зверніть увагу на те, що згідно часу перші три етапи припадає на перший урок, а решту етапів на другий.Далі вам потрібно прочитати правила роботи з кейсом і приступати до теоретичної частини із завданнями.

Виконавши індивідуально всі завдання, знайдіть відповіді на питання пункту 6 самостійно. На цьому закінчиться перший урок.

Другий урок почнеться з того, що по парам або по три, чотири людини, т. е. в мікрогрупах, ви будете обговорювати виконані завдання та відповіді до запитань. Після цього правильність будемо перевіряти всім класом.Критерії самоценіванія ви бачите в останній таблиці. В кінці другого уроку ви поставите згідно цієї таблиці в зошитах бали. Суму цих балів повідомте мені.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Виховання
Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізаці ...

Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя
Науковими дослідженнями встановлено, що стан здоров’я, у великій мірі, залежить від способу життя людини. В зв’язку з цим, у психолого-педагогічній та спеціальній літературі ведеться досить активна д ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net