Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів

Педагогіка » Використання ігрових форм роботи на уроках музичного мистецтва в школі » Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів

Сторінка 5

Гра на елементарних музичних інструментах

Гра «Музичний експеримент» – для пошуку нового інструментарію, визначення його «музичних» можливостей: ритмічних, мелодичних, динамічних тощо, а також створення елементарних п'єс на основі таких інструментів.

Гра «Казка» – створення музичної казки з використанням музичних інструментів (О. Трофимчук, Т. Тютюнникова).

Рухи під музику

Для виконання різноманітних рухів під музику існують пісні-ігри, пісні-забави (збірки «Молодощі» М. Лисенка, «Весняночка» В. Верховинця, «Дитяча розвага», «Українське довкілля» С. Титаренка). Руховими є також інсценізації сюжетно-рольових пісень («Господарство» Я. Степового, «Веселий музикант» А.Філіпенка), інсценізація творів для слухання («Ранок», «В печері гірського короля» Е. Гріга, «Марш олов'яних солдатиків» П. Чайковського, «Дощик» В. Косенка).

Гра в диригента спрямована на пластичне вираження музичних творів диригентськими жестами. До гри залучають всіх дітей класу, а кращий диригент керує виконавцями під час «концертного виконання твору».

Творча гра «Знайомство» (ритмізація, мелодизація свого імені) – найперша музична гра в школі. Учитель вітається з класом, пропонує познайомитись у незвичайній формі – музичній. На ритмічно-мелодичну вокальну імпровізацію вчителя музики у формі питання «Як тебе звати?» діти, відповідно, повинні проспівати своє ім'я.

Гра «Казка» спрямована на розвиток літературних творчих здібностей, коли учні можуть створювати казки, де б головним героєм були Музика, музикант, інструмент.

Гра «Музичний живопис» повинна розкрити живописні таланти учнів. На «живописних полотнах» можуть бути образи пісень, творів для слухання, власний варіант музичної партитури з вигаданими учнями нотними записами, оркестровкою.

Гра «Естафета» по своїй суті є вокальною імпровізацією, завдання якої – спів нових інтонацій від заданого (попереднього) звука.

Висновки, домашнє завдання

Гра «Збір колекцій» (прийом Н. Гродзенської) використовується для систематизації знань учнів з окремих музичних тем і питань: збір музичних термінів, творів композиторів, образів, пісень, творів певної музично-естетичної тематики, певної форми, з певними засобами виразності.

Гра «Реклама» спрямована на розвиток музичної пам'яті, яка має охопити музику телеекрана, визначити конкретні музичні твори та їх авторів, прорекламувати дану музику на уроці. Цю гру варто запропонувати учням старших класів як зразок поєднання класичного та сучасного.

Отже, у міру оволодіння завданнями та формування нових умінь учні поступово включаються у процес виконання творчих завдань, які мають бути: по-перше, комплексними, тобто охоплювати різні види музичної діяльності; по-друге, забезпечувати досягнення мети, сприяти формуванню творчої індивідуальності. Розвиток творчих здібностей може базуватися на будь-яких комбінаціях ігор, але головна мета – пізнання у грі нового, творчого, невідомого.

Гра – це потужний стимул навчання, різноманітна й сильна мотивація вчення. У грі активізуються психологічні процеси учасників ігрової діяльності: увага, запам'ятовування, інтерес, сприйняття і мислення. Гра емоційна за своєю природою і здатна оживити навіть саму суху інформацію, зробити яскравою, такою, що запам'ятовується. У грі можливе залучення кожного учня в активну діяльність, тому така форма уроку протистоїть пасивному слуханню і читанню. У процесі гри інтелектуально пасивна дитина вільно виконає такий обсяг роботи, який їй недоступний у звичайній навчальній ситуації. Гра дозволяє задіяти у навчальних цілях енергію, яку школярі витрачають на «підпільну» ігрову діяльність.

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі педагогічна гра має істотну ознаку – чітко поставлену мету навчання дітей і відповідними їй педагогічними результатами, які можна обґрунтувати, що характеризується навчально-пізнавальної спрямованістю. Аналіз емоційного стану дітей у результаті проведеного уроку музики із застосуванням ігровий технології показує, що урок викликає в дітей емоційний підйом, що сприяє засвоєнню матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки”
Комплексна дидактична мета 1. На прикладі Феруму конкретизувати знання учнів про особливості будови атомів металів побічних підгруп. 2. Удосконалити вміння прогнозувати властивості елементів і сполук ...

Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів
На останньому уроці присвяченому цій темі було проведено контрольний експеримент. Це був звичайний урок на якому учням давалося декілька зразків, з яких вони обирали який виконувати, дозволялося ство ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net