Інтерактивне моделювання у шкільному курсі фізики

Педагогіка » Інтерактивне моделювання у шкільному курсі фізики

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості у якісному формуванні системи знань, умінь і навичок їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють сприятливі умови для інтенсифікації навчальної діяльності учнів та вчителя.

Сьогодні впровадження у процес навчання нових інформаційних технологій (НІТ), зокрема побудованих на використанні новітніх комп’ютерних засобів, є актуальною проблемою, яка тісно пов’язана з методикою використання засобів навчання під час вивчення шкільного курсу фізики. Комп'ютер може стати ефективним засобом навчально-виховного процесу, інструментом обробки і аналізу педагогічної інформації, інструментом управління та організації процесу навчання.

Дидактичні можливості ЕОМ справді вражаючі.

1) Під час викладу нового матеріалу комп’ютер дає змогу супроводжувати його динамічними ілюстраціями, текстами і відеофрагментами. Комп’ютерні моделі дають змогу показати фізичні процеси в динаміці, що неможливо здійснити в ході традиційного експерименту. Саме інтерактивність комп’ютерних моделей додає процесу навчання нових можливостей.

2) У демонстраційному експерименті комп’ютер може бути використаний як пристрій, за допомогою якого можна демонсрувати всьому класу окремі явища, що вдається спостерігати лише з допомогою мікроскопа.

3) Під час розв’язування задач комп’ютер використовується для представлення текстів задач, перевірки відповідей, розрахунків.

4) У випадку проведення лабораторних робіт обробка результатів з використанням спеціальних програм значно спрощується, до того ж є можливість проведення комп’ютерних лабораторних робіт.

5) У процесі самостійного опрацювання матеріалу ЕОМ може використовуватися як джерело інформації, засіб обміну інформацією та як наочний посібник.

6) У процесі контролю та корекції навчальної діяльності учнів, під час проведення тестувань чи самостійних робіт, що дає можливість дійсно об’єктивно перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу учнями.

Історія розвитку вітчизняних педагогічних програмних засобів з фізики та методики їх використання бере свій початок з 80-х рр. ХХ ст., коли методисти звернули увагу на проблему використання комп’ютерної техніки, яка почала з’являтися в загальноосвітній школі, у контексті реалізації ідей програмованого навчання. З цією метою створюються перші програмні засоби, проте на цьому етапі вони не набули широкого розвитку. Зокрема, й через не достатнє забезпечення загальноосвтньої школи комп’ютерною технікою та її обмеженими можливостями.

Однак, сьогодні ситуація кардинально інша, значна частина шкіл вже має комп’ютерні класи, що дає реальну можливість використання НІТ в навчальному процесі, зокрема під час проведення фізичного експерименту.

На даному етапі частина вчителів фізики вже використовують НІТ у своїй роботі, що часто зумовлено не тільки більшими дидактичними можливостями комп’ютера, але і не належним рівнем забезпечення шкіл традиційними засобами навчання.

Значення віртуального фізичного експерименту особливо зростає там, де мають справу з явищами, які не спостерігаються в повсякденному житті, або ж із явищами, спостереження яких пов’язане із значними труднощами.

Значну частину таких процесів вивчає молекулярна фізика, а тому постає реальна потреба створення програмного забезпечення, здатного спростити та покращити процес вивчення окремих питань даного розділу фізики. Таке завдання було частково розв’язане вченими Московського фізико-технічного інституту, якими створено курс «Молекулярна фiзика на комп'ютерi». Цей курс об’єднує ряд комп'ютерних програм i iнструкцiю, яку рекомендується прочитати перед початком роботи з програмами.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз методів визначення фізичного розвитку середніх школярів
Методи визначення показників фізичного розвитку підлітків називають антропометричними дослідженнями, які становлять сукупність методів вимірювання морфонологічних особливостей людського тіла, і включ ...

Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система
Розбудова національної системи освіти в Україні значною мірою обумовлена підвищенням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. У цьому зв'язку сьогодні актуалізується проблема розвитку та ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net