Навчання на відстані - що це таке

Педагогіка » Сучасні комп`ютерні технології в навчанні » Навчання на відстані - що це таке

У сучасних соціально економічних умовах можливість отримання заочної і вечірньої освіти дуже важлива. Не менш важливим є завдання перепідготовки і підвищення кваліфікації, і тут дистанційне навчання є незамінним механізмом отримання якісної освіти. Інформаційні технології здешевлюють заочну форму навчання і стимулюють дітей, що вчаться, особливо обдарованих, підвищувати свій рівень знань по тих або інших предметах. Дистанційна освіта важлива для детей, яким по якихось причинах ми не можемо забезпечити повноцінна освіта в звичайних умовах школи. во сколько недель рожают первого ребенка

Необхідна дистанційна освіта для початкової, середньої, професіональної і вищої освіти, для соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дистанційна освіта представляє реальну можливість здобування якісної освіти без безпосереднього мешкання в місті, в якому людина збирається вчитися. Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек - це теж проблема, яку можна вирішити за допомогою інформаційних технологій.

При використанні цих технологій складається нова організація роботи самого учня. Якщо при традиційному підході студент слухає лекції, веде конспекти, відвідує бібліотеки, семінари, то він фактично вбудований в організований учбовий процес. У ситуації дистанційної освіти студент винен сам собі організувати і отримати необхідний рівень знань, який може бути перевірений за допомогою системи тестування. Т.о. акценти зміщуються у бік САМОСТІЙНОЇ роботи, і для студента така форма навчання може бути економічнішою в порівнянні з традиційною. У перспективі, студент може здобути освіту в будь-якому університеті Каліфорнії, Сіднеї, Москві і т.д.

Навчання на відстані відноситься до способу доставки учбового матеріалу (взаємодії) в рамках заочного навчання, а учіння - на відстані самостійної роботи при будь-якій формі навчання.

Приклад успішного теленавчання.

Протягом двох років група студентів Московського інституту електронного машинобудування, не покидаючи Москви, проходила підготовку для отримання дипломів магістрів Університету штату Нью-Йорк. У проекті, яким керував В.П. Кашицин (37-74), студенти отримували учбові матеріали від американських професорів у вигляді книг і відеофільмів, а поточні завдання і звіти про виконану роботу передавалися по електронній пошті. Залікові сесії проводились в режимі комп'ютерної відеоконференції (використовувалися студії ІКИ РАН), а дипломні роботи захищалися в режимі комп'ютерною відео-конференції в реальному масштабі часу. (Це перший успішний експеримент такого роду в наший країні).

Як не парадоксально, першість у використанні сучасних інформаційних технологій (і, перш за все, комп'ютерних) в навчанні поступово починає переходити до гуманітаріїв. Під “гуманітаріями” мається на увазі в першу чергу викладачі вищої школи по дисциплінах гуманітарного циклу: історія, філософія, культурологія і деякі інші. Наприклад, в МЕІ заняття по історії вже достатньо давно проводяться в мультимедійних класах ПЕВМ. Для подібних занять зараз є достатньо багатий вибір CD - дисків, зокрема, і з історичної тематики: серед них зустрічаються як чисто учбові, так і диски пізнавального і енциклопедичного характеру. Наприклад, в кінці 1998 року фірма “Кліо Софтвер" випустила повчальний курс (комп'ютерний підручник) “Історія Росії в ХХ столітті": повна його версія включає 4 CD-диски. Самі автори називають свій курс комп'ютерним навчальним курсом нового покоління. Дійсно, можливості сучасних комп’ютерних технологій в ньому дуже активно використовуються (достатньо інтенсивно): в курсі можна знайти карти, фотографії, відеофрагменти, хронологію (timeline), термінологічний словник, є настройка рівнів складності, засоби тестування знань і т.д. Відомі CD-ROM-енциклопедії: "Династія Романових", видавництво "Комінфо", високоякісні електронні енциклопедії фірми “Кирило і Мефодій", що охоплюють такі теми, як шедеври музики, живопиши, архітектура і т.д. У цьому ж ряду стоїть і електронна версія енциклопедичного словника Брокгауза-Ефрона і інші матеріали.

В той же час до повномасштабного використання можливостей іншої “гілки” інформаційних технологій - дуже активно - справа поки не дійшла. Тут позначається і поки недостатні швидкості передачі інформації по вузівським каналах зв'язку, і великі витрати, потрібні на методичну проробку подібних занять, і відсутність у розробників достатніх стимулів створювати пізнавальні сайти російською мовою і багато що інше. Тим не менш, думається, Internet ще далеко не сказав свого останнього слова у вдосконаленні методичної бази і технологій навчання, зокрема, і в області гуманітарних дисциплін. Розглянемо, які цікаві і корисні для підготовки і проведень занять матеріали могли б знайти в Internet викладачі гуманітарних дисциплін, наприклад, історики.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етапи вивчення англійської мови
Цілком природно, що усне мовлення передує читанню та письму. • Мовчазний період Коли немовля опановує свою рідну мову, існує так званий «мовчазний період», під час якого немовля дивиться та слухає, а ...

Проблеми виховання дітей раннього віку в родині
Форми надання допомоги родині Основною умовою успішного розвитку дитини є задоволення її фізичних, духовних і соціальних потреб. Ці потреби в кожнім віці свої і від того, як і якою мірою вони задовол ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net