Дистанційне навчання. Підходи до рішення проблеми

Педагогіка » Сучасні комп`ютерні технології в навчанні » Дистанційне навчання. Підходи до рішення проблеми

Будь-які, а тим більше корінні, прогресивні зміни в товаристві обов’язково викликають потребу вдосконалення існуючих форм навчання, а також появу абсолютно нових форм навчання. Сучасні економічні умови життя практично в будь-якій країні на наший планеті характеризуються необхідністю значної частини студентів всіх форм навчання (денною, вечірньою і заочної) поєднувати навчання з роботою. Крім того, деяка частина населення, що ж-гавкають здобути вищу освіту, позбавлена в тому або іншому ступені можливості навчатися безпосередньо у вузі, який вони вибрали для отримання необхідної ним спеціальності.

До категорії таких людей відносяться, в першу чергу, інваліди. Не менш актуальна ця проблема для Озброєних Сил, що служать, членів їх сімей і ін. людей, які по сімейних обставинах або інших причинах не можуть відволікатися від місць мешкання. Їх би в значній мірі влаштувало навчання вдома або за місцем роботи.

Дана проблема турбувала розуми учених і раніше. Більш 7лет назад за кордоном з'явилося "дистанційне навчання". Ця форма навчання протягом декількох останніх років поселилася на благодатному ґрунті російських вищих учбових закладів, незважаючи, а мабуть у зв'язку з найтруднішими економічними умовами, в яких опинилися сучасні вітчизняні вузи. Характерною особливістю даного виду навчання (навчання на відстані) є те, що студенту надається можливість практично повністю самостійно в індивідуальному темпі отримувати необхідні йому знання в незалежності від місця розташування вузу. Відвідини студентом учбового закладу, як правило, носять епізодичний характер і визначаються потребою виконання тих функцій, які по тих або інших причинах не можуть бути їм здійснені інакше. Необхідні навчально-методичні матеріали в друкарській, відео-, аудіо- і/або машиночитаємої формі, за бажанням студента, видаються йому на руки або пересилаються, наприклад, за допомогою електронної пошти. Абсолютно очевидно, що використання подібної форми навчання стало можливим, в першу чергу, завдяки тимчасовим досягненням науково-технічного прогресу (у нашому випадку - нові комп'ютерні технології в освіті).

У ряді провідних вузів Росії активно вивчається зарубіжний досвід в цій області і ведуться роботи по його адаптації для використання в наших умовах. Однак перші досліди застосування даного методу виявили значні труднощі його реалізації, які пов'язані більшою мірою з відсутністю необхідних фінансових коштів. Потреба в додатковому фінансуванні пов'язана не тільки з необхідністю набувати дорогих технічних засобів, але і з відсутністю відповідних навчально-методичних матеріалів і підручників, які слід використовувати в дистанційному навчанні. На сьогоднішній день вузи культури не заявили в друкарських органах про заходи, які вони використовують, або розробках, які вони ведуть по організації цієї форми навчання, що є не менш актуальні для профілю їх спеціальностей і спеціалізацій.

Більш того, деякі представники професорський-викладацького складу вузів культури і мистецтва Росії висловлюють думку, що така освіта не може бути використана, наприклад, при навчанні студентів хореографії і т.п. Інші - вважають, що організація тиражування необхідної для студентів кількості навчально-методичних матеріалів і є дистанційним навчанням. Ні те, ні інше рішення, на нашу думку, не може вважатися справедливим. По-перше, можливі різні варіанти і при навчанні відповідним видам мистецтв. Наприклад, отримання необхідних професійних навиків в спеціалізованих організаціях (студіях, колективах і т.п.) поблизу від будинку, виїзд викладачів до місця мешкання студентів, утворюючих деяку групу в якому-небудь регіоні країни, отримання консультацій за допомогою послуг телеконференцій, учбові відеофільми і т.п. По-друге, нові форми навчання, а тим більше дистанційне навчання, вимагають абсолютно нових методів навчання і навчальних посібників, наприклад, електронних підручників з можливістю не виходячи з конкретної комп'ютерної учбової програми отримувати необхідні довідкові дані; виконувати рубежі і ін. контрольні завдання (комп'ютерні тести); здійснювати самоконтроль (тренінг) користуючись системою гіпертекстових зв'язків і використовувати власну траєкторію освоєння знаннями залежно від ви-бранного типу навчання, спеціалізації і кваліфікації і ін.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів
На останньому уроці присвяченому цій темі було проведено контрольний експеримент. Це був звичайний урок на якому учням давалося декілька зразків, з яких вони обирали який виконувати, дозволялося ство ...

Історія виникнення і розвитку технологічного підходу до навчання
Двадцять років тому технологічний підхід майже не використовувався у вітчизняній практиці. Перші спроби зробили Т.А.Ільїна та М.В.Кларин під час аналізу іноземного досвіду. Однак представників традиц ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net