Специфіка психологічного сприйняття студентами комп'ютерних технологій в навчанні

Педагогіка » Сучасні комп`ютерні технології в навчанні » Специфіка психологічного сприйняття студентами комп'ютерних технологій в навчанні

Як відомо, головна перевага комп'ютерних технологій, особливо при виході в Інтернет, полягає в тому, що будь-яка людина дістає доступ до максимально великого об'єму знань, отриманих людством на даний момент у відповідній області науки. Студент в принципі забезпечується сучасним матеріалом найбільш високого рівня. /Підручники, як правило, відстають через специфіку свого виробництва на ряд лет/.

Проте, стрімка комп'ютеризація учбового процесу у вузах, зокрема в різних системах відкритої і дистанційної освіти, заставляє звернути найсерйознішу увагу на найважливіший елемент цього процесу - що самого навчається. Масова дія на психіку потоку незвичних і складних форм навчання викликає у студентів неоднозначну реакцію і дає не завжди позитивні результати з погляду поглибленого збагнення дисциплін, що вивчаються, і формування творчого потенціалу студентів. Дуже часто відбувається, потрібна машинними методиками схематизація як в оформленні, так і в подачі матеріалу. Це може служити серйозним мінусом у вивченні гуманітарних дисциплін, особливо філософського циклу. / У свій час програмоване навчання в цих областях знання було визнане недієздатним/. Акцент на спілкуванні з машиною істотно скорочує об'єм інформації, що обумовлюється, до якої, поза сумнівом, слід відносити і особисту взаємодію викладача на студента, контакт "живої" думки з її величезними евристичними перевагами.

Спілкування з комп'ютером ставить цілий ряд методологічних і психологічних проблем. Не всі студенти достатньо легко їм опановують. Це викликає небажані стреси. Дослідження і опити показують, що приблизно у що 30% навчаються на комп'ютері піднімається тиск, погіршується сон, загострюються хвороби. Цьому сприяють і не зовсім комфортні умови в комп’ютерних класах /неправильна освітленість, скупченість, шум і т.п. /.

Робота на комп'ютері, пов'язана з навчанням тим або іншим наукам, виконанням тих або інших часом вельми складних завдань, викликає інтерес приблизно у 35-40% студентів /не є зважаючи на комп'ютерні ігри/. Близько 35% вважають навчання за допомогою комп'ютера "корисним" і "потрібним". Від 7 до 12%% вважають роботу на комп'ютері "важкою" і "неефективною".

Якщо розглядати ці дані з урахуванням загальної успішності студентів, то виходить наступне. Можливість, що надається комп'ютером, більш за поглибленого вивчення якого-небудь предмету певну частину студентів не привертає. Навпаки, вона лякає і дратує /як дуже докладний і "учений" підручник/. Слабкі, погано успішні студенти уникають опрацювання і засвоєння учбових програм на комп'ютерах. Середні по рівню успішності не бачать в них ніякої особливої перешкоди. І вельми цінують можливості комп’ютерного навчання відмінники і особи з різносторонніми інтересами.

Таким чином, комп'ютеризація навчання викликає свої, часом доволі складні психологічні і методологічні проблеми. Щоб очікуваний від неї позитивний ефект був досягнутий, необхідно послідовно створювати якісно інші методики навчання з урахуванням особливостей сприйняття і освоєння людиною нових типів інформації. Ефект появи так називаємих "комп'ютерних дітей", тобто відірваних від життя і не здібних до повноцінного спілкування молодих людей, вже позначився. Необхідно постійно мати на увазі, що "мегамашина" може не тільки допомагати в навчанні, але і деформувати особу.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи зниження агресивності у дітей дошкільного віку
На підставі вивченої літератури, можна зазначити, що думка сучасних представників, вище описаних напрямів, різні в поглядах на суть і витоки агресивної поведінки, загальним для них є визнання впливу ...

Рекомендації щодо формування лексичних навичок за допомогою казок
Результати експерименту дозволяють нам сформулювати деякі рекомендації щодо особливостей організації навчального процесу та ефективних способів формування лексичних навичок за допомогою казок (на мат ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net