Соціальні функції системи освіти

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Соціальні функції системи освіти

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Сутність системи освіти як соціального інституту полягає передусім у її соціальних функціях. Аналіз їх дає змогу визначити її властивості, специфіку, межі.

Соціальна функція освіти – це роль, яку соціальний інститут виконує стосовно потреб суспільства або його частини.

Раніше говорилось про те, що освіта пов’язана з усіма сферами життєдіяльності. Реалізується цей зв'язок через особистість, яка входить до економічних, політичних, духовних, інших соціальних зв’язків. Освіта є єдиною спеціалізованою підсистемою суспільства, цільова функція якої співпадає з ціллю суспільства. Якщо різноманітні сфери і галузі господарства виробляють певну матеріальну і духовну продукцію, а також послуги для людини, то система освіти «виробляє» саму людину, впливаючи на його інтелектуальний, моральний, етичний і фізичний розвиток. Це все засвідчує головну соціальну функцію – гуманістичну.

Гуманізація - об’єктивна необхідність суспільного розвитку, основний вектор якого – направленість на людину. У нашому суспільстві людина, яка проголошувалась як найвища мета, а насправді була перетворена на «трудовий ресурс». Це знайшло своє відображення в системі освіти, де школа свою головну функцію бачила в «підготовці до життя», а під «життям» насправді опинялася трудова діяльність. Цінність особистості як неповторної індивідуальності, самомети суспільного розвитку була відсторонена на другий план. Цінувався перш за все «робітник». А оскільки робітника можна замінити, звідси виник антигуманний тезис про те, що «незамінних людей немає». По суті виходить, що життя дитини підлітка – це ще неповноцінне життя, а лише підготовка до нього, а життя починається з вступом в трудову діяльність. А що ж з завершенням її? Не випадково в суспільному розумінні складалося відношення до старих, інвалідів як до неповноцінних членів суспільства. На жаль, на даний момент ситуація в цьому плані не покращилась, а необхідно говорити про наростання дегуманізації суспільства як реальний процес , де вже втратилась і цінність праці.

Розглядаючи гуманістичну функцію, слід зазначити те, що це поняття наповнюється новим змістом. Людина не центр Всесвіту, але частина Соціуму, Природи, Космосу. Якщо звернутись до різноманітних ланок системи освіти, то з найбільшою повнотою гуманістична функція призначена реалізовуватись в системі дошкільної освіти і в загальноосвітній школі , причому в найбільшій мірі – в молодших класах. Саме тут закладаються основи інтелектуального, морального, фізичного потенціалу особистості. Як показують останні дослідження психологів і генетиків, інтелект людини на 90% сформований вже до 9-річного віку. Але тут ми стикаємося з явищем «перевернутої піраміди». Як раз ці ланки розглядаються в самій системі освіти як не основні, а на перший план (по значимості, фінансуванню і т. д.) виходять професійна, середня і вища освіта. В результаті соціальні втрати суспільства значні і невідновні. Для вирішення проблеми необхідні: подолання предметоцентриського підходу в освіті, перш за все в загальноосвітній школі; гуманітаризація і гуманізація освіти, які включають наряду зі зміною змісту освіти і зміни відносин в системі вчитель – учень (від об’єктивних до суб’єктивно-обєктивним).

Формування освітніх спільностей, які пов’язані входженням в освітні процеси і цінним відношенням до освіти, і їх відтворенню.

Гомогенізація суспільства через організовану соціалізацію індивідів – прищеплення спільних соціальних характеристик заради цілісності суспільства.

Дивлячись на те, як суспільстві все більшу кількість досягнутих статусів зумовлено освітою, все більш очевидною стає і така функція освіти, як активізація соціальних переміщень. Освіта у всьому світі закономірно стає головним каналом соціальних переміщень, як правило сходження вгору, що веде індивідів до більш складних видів праці, більшого доходу і престижу. Завдяки їм класова структура стає більш відкрита, соціальне життя – більш егалітарним, а сприятливі відмінності у розвитку різних соціальних груп реально пом’якшуються.

Соціальна селекція. Ще одна функція системи освіти реалізується через взаємодію з соціальною структурою суспільства. У соціологічній науці існують різні точки зору цієї взаємодії. Одні вважають, що система освіти формує і визначає соціально-класову структуру З функціоналістичної точки зору, освіта – раціональний спосіб розподілу людей відповідно до їх здібностей, коли здібні й найактивніші люди посідають вищі посади. Представники цього напрямку вважають, що система освіти сприяє створенню рівних можливостей і сприятливих умов для висхідної мобільності, що в закладах освіти оцінюють людей на основі їх досягнень, незважаючи на класову належність, расову і стать тощо.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Загальна структура державно-громадського управління адамівською школою козацько-лицарського виховання
Положення про козацьке таборування. ( Розробила Н.П.Галицька) Козацьке таборування проводиться як підсумок чергового етапу фізкультурно-спортивної роботи в школі з метою плекання у кожних юних козака ...

Особливості статевого виховання підлітків різної статі
Статеве дозрівання впливає на психіку підлітка: починають формуватися чоловіча і жіноча психологія, з'являються викликані статевим потягом відповідні думки, інтерес до протилежної статі, книг, кінофі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net