Функції освіти в сфері культури

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Функції освіти в сфері культури

Відтворення соціальних типів культури. Освіта надає знанням технологічність, конструктивної форми, завдяки яким стає можливо його систематизувати, компонувати, транслювати і накопичувати в зростаючих об’ємах. Передача знань і досвіду стає динамічною, масовою, відкритою. Але об’єктом передачі стає не все, а обрані (відповідно з законами) типи культури, наприклад, домінуюча, шкільна, професійна.

Інновація в сфері культури відбувається через школу відбору. Суспільна система освіти транслює лиш частину інновацій, що досягли в культурі. Приймаються інновації із потоку домінуючої культури, що не несуть небезпеку для цілісності ванної соціальної організації (стабільності її управлінської структури). По підношенню до інших інновацій, навіть прогресивних, система освіти може виступати певним бар’єром[65].

Формування і відтворення суспільного інтелекту (менталітету, певних сфер і соціальних технологій інтелектуальної діяльності) включає в себе положення , що були сформульовані ще Дюркгеймом: розповсюдження суттєвих знань через освіту, прищепити індивідам пізнавальних навичок. Система освіти стала багатогалузевим комплексом, її мета – не просто передача знань і розвиток особистості, а й інтелектуальне супроводження розвитку суспільства. Ряд дослідників стверджує, що у цієї функції – ключова роль в темпах прогресу цивілізації в найближчому майбутньому. Вона вже перетворилась на фактор світового суперництва. Транс націоналізація освіти – середовище геополітики. Світові лідери намагаються контролювати освітні комплекси в різних зонах світу, передаючи свої освітні технології та інші моделі, що спеціально розроблені для інших держав. Так в суспільному інтелекті виникає залежність репіцієнта від донора, що гарантує донору перевагу і джерела злагодженого і неопосередкованого прибутку. Країни з давніми традиціями в своїх системах освіти також можуть стати реципієнтами в період кризи, коли держава і суспільство частково втрачають контроль над концептуальним розвитком системи освіти і забезпеченням її необхідними кадровим, інформаційними, технологічними ресурсами.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз навчальної програми з фізики для 11 класу
У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Природознавство» зазначено, що фізика є базовим компонентом природничо-наукової освіти. Навчання фізики та в суча ...

Діти, які мають враження слуху
Слухом називається здатність організму сприймати звукові коливання безпосередністю слухового аналізатора. Слуховий аналізатор складається із периферичного відділу, тобто звукосприймаючого рецептора ( ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net