Якість освіти як мета реформування

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Якість освіти як мета реформування

Сторінка 1

Реконструкція системи освіти в умовах активного державотворення супроводжувалась напрацюванням нормативно-правової бази в цій галузі, вироблення загальних стратегічних цілей та конкретизацію їх за допомогою стандартів, інструкцій, рекомендацій, вимог тощо. Стратегічні напрямки розвитку освіти визначені Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Ці нормативні акти, так само, як і більшість наукових досліджень в галузі освіти, вказують що головним завданням системи освіти є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам особистості та суспільства. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства. Це спричинює потребу в реформуванні освіти. Заходи щодо реалізації цих завдань об’єднав у єдиний комплекс стратегій сучасної освітньої політики – Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" .

На реалізацію цих завдань спрямована Програма діяльності Уряду "Український прорив – для людей, а не для політиків", на виконання якої Міністерство освіти та науки визначило, а Уряд схвалив (розпорядження КМУ № 366 від 22. 02. 2008 р.), п'ять пріоритетів на 2008 – 2009 роки:

Запровадження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень у формі тестування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів.

Підвищення якості освітніх послуг.

Вжиття заходів для розширення автономії вищих навчальних закладів з навчальної, наукової та фінансово-господарської діяльності, розроблення з цією метою проектів законів.

Всебічна підтримка наукової та науково-технічної діяльності шляхом інтеграції освітянської та наукової діяльності, подальший розвиток науки в провідних вищих навчальних закладах, оновлення їх матеріально-технічної бази, зокрема шляхом забезпечення сучасним обладнанням.

Підвищення рівня змісту підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, їх уніфікація; вжиття заходів для недопущення зловживань у процесі замовлення, виготовлення та рецензування підручників.

Ці пріоритети повинні бути враховані при розробленні державних вимог до рівня та обсягу освітньої підготовки. Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні встановлюються державними стандартами освіти. Державний стандарт освіти – це сукупність норм, які визначають вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання вищої освіти. Державні стандарти освіти розробляються для кожного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня та напрямку підготовки (спеціальності) і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше як один раз на десять років.

У 2001 р. вступив у дію „Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти”. Даним документом регламентуються нові вимоги до освіти і професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, що обумовлені ідеями і принципами ступеневої освіти в Україні. У числі засад і факторів, що обумовили виникнення концепції ступеневої освіти названі:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи
У сучасній методиці викладання краєзнавства в школі розроблено систему, що включає ряд етапів та різноманітні форми і методи її реалізації. Перший етап (підготовчий) передбачає орієнтовні поради щодо ...

Класифікація ігор
Психологічна природа, сутність, виховні та інші можливості гри як складного, багатофункціонального феномену втілені в її ознаках, одні з яких властиві будь-якій соціальній діяльності, інші – тільки г ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net