Якість освіти як мета реформування

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Якість освіти як мета реформування

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Вона підтверджує свої зобов’язання відносно координації своїх дій у рамках Болонського процесу з метою формування Європейського простору вищої освіти.

З метою зміцнення Європейського простору вищої освіти та поширення європейської системи вищої освіти у світі було запропоновано реалізувати конкретні заходи, що мають принести відчутні результати на окресленому шляху, такі як:

запровадження та розвиток системи освіти на основі двох ключових навчальних циклів: додипломного (бакалавр) та післядипломного (магістр);

затвердження загальносприйнятної та порівнянної системи вчених ступенів, в тому числі шляхом запровадження стандартизованого Додатку до диплома;

застосування Європейської Кредитної Трансферної Системи (ECTS) як відповідного засобу сприяння більшій мобільності студентів;

зближення систем контролю якості та акредитації з метою вироблення порівняльних критеріїв та методологій.

Болонська декларація висуває завдання домогтися, щоб вчені ступені мали відповідати європейському ринку праці, а отже, бути свідоцтвом кваліфікації при працевлаштуванні в галузі діяльності, за якою здобута освіта. Класифікація ступенів та кваліфікацій має важливе значення, тому що їх присвоєння свідчить про важливі перехідні рубежі від системи освіти до ринку праці у межах конкретної країни.

Але проблема гармонізації державних стандартів освіти із європейськими та світовими вимогами полягає у віднаходженні складного балансу між двома процесами, що покладені в її основу – процесом уніфікації освітніх вимог, технологій навчання та контролю, а також процесом варіативності та спеціалізації освіти, який покликаний задовольнити потребу конкретного суспільства у високопрофесійних кадрах, потребу людини отримувати знання у найзручніших для неї самої формах. Особливо цей пошук стосується вищої освіти – адже саме вона є найважливішою ланкою формування людини у якості громадянина та фахівця.

Маючи на меті віднаходження цього складного балансу, „План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року”, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007. № 612, передбачає наступні дії :

Розробити систему заходів щодо створення гнучких програм навчання для забезпечення навчання впродовж життя.

Розробити механізми визнання попереднього навчання, включаючи неформальне та неофіційне навчання.

Розробити законодавче забезпечення щодо створення можливостей для гнучких підходів до навчання у вищій освіті.

Незважаючи на те, що цей план дій має буди реалізованим та на значну кількість наукових розвідок, не склалося однозначного і зрозумілого трактування поняття "якість освіти", не вироблено уніфікованої системи визначення якості освіти. А також немає комплексного соціологічного аналізу щодо впливу на якість освіти низки реформаційних кроків, які здійснені у сфері освіти протягом останніх років. Водночас не вибудувана чітка модель підвищення якості освіти у руслі євроінтеграційних освітніх реформ.

З огляду на актуальність проблеми і нерозв'язаність цілого спектру питань, наше дослідження спрямоване на наукове осмислення впливу демократичних перетворень у сфері освіти на її якість.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз програми та підручника курсу «Я і Україна»
Щоб з'ясувати, чи передбачено вивчення у змісті навчального курсу «Я і Україна» усної народної творчості, ми приступили до аналізу програми курсу для 2 класу. Аналіз програми курсу «Я і Україна» пока ...

Визначення видів діяльності робітника
Існуючі документи (державні освітні стандарти, учбові плани, робочі програми) регламентують технології передачі знань лише на рівні кваліфікаційних критеріїв знань і практичних навиків, а також форма ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net