Реформування системи вищої освіти в Україні: ризики та перспективи

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Реформування системи вищої освіти в Україні: ризики та перспективи

Сторінка 6

В умовах соціально-економічного стану, в якому знаходиться Україна зараз (безробіття, недолік робочих місць, низька заробітна платня, слабкий соціальний захист), може виникнути патова ситуація: посилення міграції громадян України до країн Європи в пошуках вартої роботи, витік інтелектуальних здобутків із держави. Тому рішення освітніх проблем в Україні, відповідно Болонським домовленостям, вимагає інтенсивного розвитку виробництва, створення значної кількості робочих місць, забезпечення молоді, відповідно до українського законодавства, правом першого робочого місця, яке досі залишається лише гаслом.

Виникає запитання: чи варто було змінювати упаковку, якщо зміст залишився той самий? У будь якому разі, приєднання України до Болонського процесу дає надію на конкретні позитивні зрушення. Зокрема віриться, що не в такому вже далекому майбутньому дипломи усіх наших вузів на Заході котуватимуться так само, як і в Україні.

Таким чином, стає зрозумілим, що однозначної оцінки Болонському процесу дати не можливо, тим паче в Україні, де, порівняно з Європою, існує ще більше проблем.

Проаналізував вищесказане можна зробити наступні висновки.

По-перше, Україна дійсно повинна реформувати систему освіти, так як це диктують як зовнішні - інтеграція до Європи, так і внутрішні – економічне зростання – фактори.

По-друге, Україна не повинна сліпо копіювати західні стандарти в сфері освіти. І на шляху до європейського простору, важливо враховувати той факт, що ми – космічна держава і відповідно до слів колишнього Призидента Леоніда Кучми, будемо учасниками польоту на Марс. Ось чому не варто змінювати «якість» підготовки на «кількість» студентів.

По-трете, Україні необхідно старанно перевіряти запропоновані як Заходом (Європа і США), так і Сходом (Росія) методологію і напрацювання в сфері освіти і враховувати той факт, що етична вимогливість швидко зникає там, де з’являється економічні інтереси як у підприємців, так і у правління.

Саме тому, враховуючи ірраціональні приховані фактори процесу уніфікації дипломів і переформування молодого покоління, необхідно виробити власну технологію «болонізації», щоб не стати сировинним придатком РЄ і охоронцем чужих національних інтересів, ігноруючи власну стратегію розвитку і історичної перспективи.

Для нас важливий сам процес розуміння українським суспільством свого місця в Європі, своєї історичної місії. Процес цей ніяк не назвеш легким, але, якщо б в Україні змогли виробити здоровий, конструктивний підхід до вивчення власної і загальноєвропейської, загальносвітової історії, це суттєво оздоровило б ситуацію в Європі в цілому.

Та на жаль, болонський процес по-український перетворюється радше у зміну форми, а не змісту, зауважують критики. Адже не відбувається передусім системних змін на рівні мети, завдань, інститутів, місця студента в навчальному процесі. І доти, доки цього не станеться, українці навряд чи відчують позитив «Болонської системи», переконаний викладач Литвинов. Натомість всі притаманні їй негативні риси, як годиться, спостерігатимуться в повній мірі. За словами Ю. Ражкевича, члена національної групи супроводження Болонського процесу, для окреслення головної причини, чому Україна і до сьогодні йде навпомацки в реформі освіти, варто звернути увагу не на цілі Болонського процесу, а на інструментарій, тобто яким чином запроваджується, "накладається на національну систему освіти" реформа.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження
Після розробки програми вона була направлена на експертизу спеціалістам. До складу експертної групи ввійшли: Ковальова С.М.- директор Харківської гімназії № 43 (Е 1); Шептур Г.Є – заступник директора ...

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці
На підприємстві, як і на всіх інших підприємствах України, організована охорона праці, проведений комплекс заходів щодо техніки безпеки та протипожежної безпеки. Так на підприємстві, відповідно до За ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net