Техніка безпеки в приміщенні відділу

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Техніка безпеки в приміщенні відділу

Приміщення відділу відноситься до категорії приміщень без підвищеної небезпеки. Обладнання у приміщенні працює від напруження 220В. Кількість розеток – _ шт. Розетки розташовані на відстані 0,8м від підлоги, електрична проводка прихована у панелях. Для захисту людей від електричного струму зроблено заземлення.

Для виключення можливості доторкнення або небезпечного наближення до ізольованих струмоведучих частин забезпечується їхня недоступність шляхом розташування на безпечній висоті або в недосяжному місці.

На підприємстві використовується захисне відключення, тобто система захисту, яка забезпечує автоматичне відключення електроприладу при виникненні загрози поразки електричним струмом.

З метою охорони праці, на підприємстві дотримуються виконання наступних заходів: проведення інструктажу працівників по техніці безпеки та пожежній охороні.

За характером і часом проведення, інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вони проходять в установлені законодавством строки. Вступний інструктаж при надходженні на роботу проводиться у кабінеті служби охорони праці. Первинний в разі прийняття робітника на певну посаду та більш детально освітлює особливості техніки безпеки на робочому місці. Повторний проводиться на робочому місці з усіма працівниками та особливо на роботах з підвищеною небезпекою. Позаплановий інструктаж проводиться при виникненні на підприємстві нещасних випадків, а саме травматизмів, загибелі людей при порушенні техніки безпеки. Та цільовий інструктаж проводиться у формі співбесіди з питань охорони праці, пожежної безпеки на підприємстві в разі виконання разових робіт, на які оформлюються спеціальні документи. Запис про проходження інструктажу здійснюється у спеціальному журналі.

Для пропаганди охорони праці вивішені плакати-нагадування, де викладені правила з техніки безпеки для різних категорій робітників. Використовуються і інші форми пропаганди охорони праці: лекції, заняття, суть яких полягає в тому, щоб надати загальне уявлення про техніку безпеки та ознайомити із правилами внутрішнього розпорядку, проводяться заходи по профілактиці та попередженню травматизму працівників.

Поняття «пожежна безпека» - означає стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

Будівля, в якій знаходиться приміщення бухгалтерії _ по вогнестійкості відноситься до третього ступеню. Приміщення по вогненебезпечності відноситься до категорії Д [ ].

Вогнестійкість – здатність будівельних конструкцій чинити опір дії високої температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню в умовах пожежі і виконувати при цьому свої звичайні експлуатаційні функції.

Можливі причини пожежі у відділі: від необачного поводження з вогнем, коротке замикання (проводки), використання електрообігрівачів, що не відповідають технічним умовам, саморобні та несправні, паління в заборонених місцях, невиконання вимог нормативних документів по питанням пожежної безпеки та ін.

У будинку знаходиться достатня кількість пожежного інвентарю і засобів вогнегасіння (вогнегасники ручні і пересувні, сухий пісок, азбестові ковдри).

Згідно «Правил пожежної безпеки в Україні», приміщення, в яких розташовані персональні комп'ютери (де влаштування систем автоматичного пожежогасіння не обов'язкове), слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20м² площі приміщення з урахуванням допустимої концентрації вогнегасної речовини.

Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від мережі.

Для гасіння пожежі на кожному поверсі знаходиться по 2 вогнегасника, пожежний кран, укомплектований рукавами в робочому положенні, що відповідає штатній кількості вогнегасників для даного підрозділу, передбаченому службою пожежної охорони для такого приміщення [ _].

У відділі є схема евакуації при пожежі.

Пожежні крани в споруді встановлені у коридорах біля сходів та виходів, тобто в досяжних та примітних місцях на висоті 1,35м від підлоги.

Приміщення обладнанні пожежними датчиками, що спрацьовують на тепло.

Ширина центральних східців – 5м, коридору – 3м, дверей – 1,8м. Згідно нормативам, шлях від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу в будинку категорії Д по ступеню вогневитриманості – три, не обмежуються

Система повідомлення призначена для повідомлення про виникнення пожежі людям, які знаходяться в будинку, з метою забезпечення їх негайної і безпечної евакуації. Для повідомлення людей про пожежу використовують місцеву мережу радіомовлення та інші засоби гучномовного зв'язку.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів
Аналіз показників соматичного здоров’я дітей дав можливість говорити про те, що рівень показників індексу Робінсона (рис. 3.1) у більшості (54,2% хлопців та 30,5% дівчат) обстежених знаходиться на ни ...

Функції та роль мотивації у процесі навчання учнів 6 років
Основними новоутвореннями молодшого шкільного віку є довільність пам'яті й уваги, внутрішній план дій, рефлексія своєї навчальної діяльності, усвідомлення себе, як суб'єкта навчання, поява нової житт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net