Інформаційне забезпечення на підприємстві

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Інформаційне забезпечення на підприємстві

Сторінка 1

На підприємстві використовується велика кількість інформації. Тобто здійснюється її пошук, збирання, обробка, передача, збереження. Самостійно це все людина виконати не в змозі. Особливо зараз, коли наступила інформаційна ера ми маємо справу з надзвичайно великою кількістю інформації. Тому, щоб бути успішними підприємство намагається використовувати найновіші технології, що значно полегшують роботу з інформацією.

Для роботи з інформацією, для її зберігання, обробки і. т. д., крім апаратного забезпечення необхідною частиною є програмне забезпечення. Все програмне забезпечення ділиться на три категорії : системні програми, прикладні програми та інструментальні системи.

Системні програми - призначені для управління пристроями комп'ютера та обчислювальними процесами.

Інструментальні системи - призначені для створення нових програм, до цих систем входять різноманітні мови програмування.

Прикладні програми - сукупність програм, які використовуються для розв’язування прикладних задач в різних галузях діяльності.

Отже, до системних програм відносяться операційні системи використовує операційні системи Windows XP, Windows 2000 та інші версії даної операційної системи. Операційна система - основна складова системного програмного забезпечення, оскільки будь-яка програма, що виконується на комп'ютері, користується послугами ОС.

Щодо інструментальних систем, то вони призначені для створення, як системних програм, так і прикладного програмного забезпечення. Працюють із такими системами на підприємстві програмісти. Необхідною умовою інструментальних систем є наявність мови програмування (Visual Basic, Delphi, Turbo-Pascal та інші ).

Прикладне програмне забезпечення використовується для розв'язування різноманітних завдань і розраховане на широке коло користувачів.

Прикладні програми, що використовуються на підприємстві :

а) текстові редактори - Word, WordPro, Блокнот. Призначені для набору тексту, його редагування, форматування, роздрукування, перевірки правопису, розташування таблиць, графічної інформації, формули.

б) електронні таблиці - Еxcel. Призначені для створення таблиць, обробки числових та символьних даних, побудови діаграм та графіків.

в) СУБД (система управління базами даних) - Access. Створення, обробка та управління БД.

г) програми - архіватори - WinRAR, WinZIP. Створення та розпаковування архівів, створення файлів, що само розпаковуються.

Апаратне забезпечення підприємств або іншими словами офісна техніка є невідмітною складовою інформаційної системи, що найчастіше включає:

а) набір комп'ютерів;

б) вхідні пристрої (пристрої введення);

в) вихідні пристрої (пристрої виведення);

г) комунікаційне обладнання.

Зараз на підприємстві працює 146 комп'ютерів. Використовуються в планово-економічному відділі, бухгалтерії, за допомогою яких здійснюються економічні розрахунки та ведеться вся бухгалтерська документація. Насамперед комп'ютери використовуються для обробки великої кількості інформації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зв`язок фізичної культури та валеології
Фізична культура — одна з основних складових здорового способу життя, збереження, розвитку здоров'я людей. Програма вузу передбачає навчити вчителя валеології, охорони життя і здоров'я (ОЖіЗ) володіт ...

Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського
В. Сухомлинський, усю багатогранну спадщину якого пронизують ідеї справжнього гуманізму, звертав увагу на піклування людини про людину, відповідальність людини за людину, відповідальність людини пере ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net