Інформаційне забезпечення на підприємстві

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Інформаційне забезпечення на підприємстві

Сторінка 3

До значних досягнень програми Excel можна віднести появу тривимірних документів (блокнотів). Встановлення зв'язків між файлами і таблицями значно спростилося в порівнянні з колишніми версіями. Контекстні меню значно розширені, а додаткові програмні інструменти полегшують вирішення складних прикладних завдань.

На рис. 5.2 показано приклад роботи в Microsoft Ехсеl.

Розглянемо детальніше таблицю. В кожну колонку по горизонталі та вертикалі заносяться дані, а в колонку, де розраховується коефіцієнт заноситься формула для розрахунку. В нашому прикладі дані занесено в B, C, D, E, F, G, колонці H розрахований коефіцієнт згідно формули.

Рис. 5.2 – Електронна таблиця Excel.

Також за допомогою електронних таблиць на підприємстві створюють різноманітні діаграми та графіки. Спочатку створюється таблиця, заносяться всі необхідні дані, формули та розраховуються коефіцієнти. Потім створюється діаграма або графік за допомогою даних, занесених в таблицю. Приклад діаграм зображений на рис. 5.3.

Рис. 5.3 - Зображення діаграм за допомогою Excel.

На підприємстві забезпечується комплексна система інформаційно-правового забезпечення. Система надає нормативно-правову, консультативну і довідкову інформацію.

Система забезпечує інформаційно-правову підтримку при рішенні таких професійних задач, як:

а) ведення податкового і бухгалтерського обліку;

б) складання і надання податковій, фінансовій і іншій звітності;

в) отримання дозволів і ліцензій;

г) ведення договірної роботи;

д) ведення судових суперечок, рішення задач юридичного супроводу організації;

е) рішення виробничих задач служби персоналу – нормування і оплата праці, гарантії і компенсації, матеріальна відповідальність і трудова дисципліна, соціальне страхування, пенсійне забезпечення і ін.

Для задоволення постійно зростаючих потреб ділових кіл України в актуальній, достовірній і надійній інформації Центром «ЛІГА» створена Українська мережа ділової інформації ЛІГАБізнесІнформ, що надає найсучасніші способи доступу до єдиних ресурсів ділової і правової інформації.

Українська мережа ділової інформації ЛІГАБізнесІнформ сьогодні включає : інфраструктуру, інформаційні ресурси, продукти і технології. Мережа ЛІГАБізнесІнформ є розгалуженою інфраструктурою, що постійно розширюється і удосконалюється. На рис. 5.4 зображено приклад програми «ЛІГАБізнесІнформ».

Рис. 5.4 – Вікно програми «ЛІГАБізнесІнформ»

Єдині інформаційні, ділові і правові ресурси ЛІГАБізнесІнформ є надійним, достовірним, актуальним і оперативним джерелом інформації по наступним напрямам:

а) нормативно-правова інформація;

б) загальноукраїнське і регіональне законодавство;

в) міжнародні угоди;

г) законопроекти;

д) судова практика;

е) консультаційна інформація.

Всі документи представлені в контрольному стані, зі всіма попередніми редакціями, із зв’язками і посиланнями на інші документи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Педагогіка: становлення, предмет, основні категорії
Термін педагогіка походить від грецьких слів paides — діти і ago — вести. В дослівному перекладі педагог — «вихователь». У стародавній Греції педагогом називати раба, який брав за руку дитину господа ...

Рідне слово, рідна мова в національній і загальнолюдській свідомості
Рідне слово – серце народу. Рідна мова – животворний кровообіг нації, її пульс, вияв життя роду, покоління, родини. Живе материнська мова – живий і її народ. А без народів немислиме й людство. Чи ж н ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net