Інформаційне забезпечення на підприємстві

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Інформаційне забезпечення на підприємстві

Сторінка 4

Також в програмі ЛІГАБізнесІнформ встановлена довідкова в якій можна знайти: бізнес-довідники (норми, тарифи, класифікатори, ставки, індекси) типові форми (форми звітності або інші документи, використовувані в документообігу бухгалтерії), типові договори, посадові інструкції.

Таким чином використання засобів електронно обчислювальної техніки та сучасного програмного забезпечення дозволяє фахівцям ефективно використовувати свій виробничий потенціал та своєчасно виконувати поставлені завдання.

Отже, реформування вищої освіти спрямоване на розширення доступу громадян до навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації та форм власності, на створення належних умов для повноцінного відтворення інтелектуального та науково-технічного потенціалу молоді, сприяння професійному самовизначенню та ефективності адаптації молоді до умов ринкової економіки.

Вектор сучасної політики й стратегії держави спрямовано на подальшу розбудову національної системи освіти, адаптації її до умов соціально орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське та світове співтовариство. Одночасно виклики глобалізації економіки, демократизації та інформатизації суспільство є причинами певних труднощів, що переживає вища освіта на перехідному етапі. Сьогодні, як ніколи, вища освіта під тиском внутрішніх і зовнішніх чинників потребує ґрунтовної розробки політики реформ, в центрі уваги якої знаходилась б людина, її інтелектуальний розвиток через освіту.

Болонський процес – це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою в європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.

Водночас участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Яскравим показником суперечливого впливу сучасних освітніх реформ є більш висока оцінка рівня освіти за радянських часів, порівняно з періодом незалежності України.

Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному взаємозв'язку з суспільством в цілому, беручи на себе роль його провідника.

На цьому шляху до європейського простору важливо, щоб нас не спіткала небезпека. Вона в тому, аби наші перетворення не виявилися поверховими, косметичними і не звелися лише до конференцій і обговорень. Вони мають бути такими, щоб досягти бажаної мети – надати молоді можливість, співпрацюючи з Європою, розбудувати Україну і зробити усіх нас громадянами прекрасного європейського континенту

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення
Як вказує І. Чепленков, діти з порушенням мовлення належать до неоднорідної та численної групи, для якої оволодіння мовленням і рідною мовою – єдиний і основний шлях здобуття освіти та особистісного ...

Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти
На етапі пошуково-розвідувального експерименту передбачалось здійснити: аналіз планів навчально-виховної роботи щодо вивчення стану планування вихователями дошкільних закладів культури мовлення і зок ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net