Інформаційне забезпечення на підприємстві

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Інформаційне забезпечення на підприємстві

Сторінка 5

Реформування системи вищої освіти з 2005 року, поки що не викликає в студентів інших емоцій, окрім здивування й незрозумілості. Для того, щоб більш детальніше вивчити думку студентів з приводу впровадження європейських стандартів в національну систему вищої освіти, ми провели власне дослідження «Сприйняття та оцінка студентів Болонського процесу в Україні».

Об’єктом нашого дослідження стали студенти 3-4 курсів Харківських вузів різних форм власності та акредитації. Були вибрані студенти саме 3-4 курсів, оскільки вони навчалися декілька років за старою системою освіти, а зараз – за європейською, тому мають можливість порівнювати ці дві освітні системи.

Предмет дослідження: сприйняття та оцінка реформувань в системі вищої освіти.

Цілі дослідження: дізнатися як сприймають, відносяться та оцінюють студенти Болонський процес з урахуванням порівняльної перспективи.

Задачі:

вивчення інформованість студентів щодо Болонського процесу;

їх оцінку якості і ефективності сучасної освіти;

відношення студентів до кредитно-модульної системи оцінювання знань;

як сприймають українські студенти можливість навчатись за кордоном.

Гіпотеза дослідження розгалужується на три:

неоднозначне відношення студентів до реформування сучасної освіти в Україні;

більшість студенті сприймають Болонський процес як формальність, а не як свій соціально-економічний шанс;

інформованість та позитивне ставлення до Болонського процесу залежить від ступеня інтегрованості вузу до європейського простору.

В рамках даного дослідження є три блока питань, що вивчають:

Інформованість студентів (що знають про Болонський процес, чи намагалися вивчати це питання);

Сприйняття студентами Болонського процесу (їх відношення та оцінка сучасних реформувань);

Деталізація їх оцінок з приводу нововпроваджень.

Якщо розглядати результати дослідження, то в першу чергу увагу треба звернути на інформованість студентів з питань реформування вищої освіти. На жаль, лише третина опитаних студентів знає, які пріоритети ставить перед собою Болонська декларація. 60% студентів інформацію про Болонський процес чули від викладачів або студентів, лише 12,5% - читали відповідну літературу. Були навіть такі, яким реформування системи освіти взагалі нецікаво (7,5%). Загалом студенти більше позитивно, ніж негативно відносяться до впровадження європейських стандартів (42,9%), але при цьому зазначають, що якість освіти: дещо погіршилась – 34,1%; залишилась на тому ж рівні – 26,8%.

Цікаві результати отримали на питання «Який кваліфікаційний рівень Ви б хотіли отримати за старою системою?»: жоден студент не обрав для себе диплом бакалавра, при цьому зазначивши, що з таким дипломом не охоче приймають на роботу (48,7%); 57,5% - обрали для себе рівень спеціаліста, зазначивши, що навчання на магістратурі їм не «по кишені» (38,5%); і 42,5% - обрали рівень магістра. Тож дипломи бакалавра, які активно «штампують» виші протягом останніх років, поки що не дозволяють студентам нічого, окрім як відразу продовжити навчання на «спеціаліста» або «магістра».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Культура спілкування та мовленнєвий етикет
Найважливішим необхідним засобом і умовою існування людського суспільства постає спілкування між людьми (міжособистісне) і групами людей (групове). Вчені І.Т. Димитрова, М.І. Лисіна під спілкуванням ...

Демократизація оцінювання у працях педагогів-новаторів
Виходячи з логіки процесу навчання, контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є невід’ємним структурним компонентом навчального процесу. Він є, з одного боку, завершальною складовою оволодіння ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net