Інформаційне забезпечення на підприємстві

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Інформаційне забезпечення на підприємстві

Сторінка 5

Реформування системи вищої освіти з 2005 року, поки що не викликає в студентів інших емоцій, окрім здивування й незрозумілості. Для того, щоб більш детальніше вивчити думку студентів з приводу впровадження європейських стандартів в національну систему вищої освіти, ми провели власне дослідження «Сприйняття та оцінка студентів Болонського процесу в Україні».

Об’єктом нашого дослідження стали студенти 3-4 курсів Харківських вузів різних форм власності та акредитації. Були вибрані студенти саме 3-4 курсів, оскільки вони навчалися декілька років за старою системою освіти, а зараз – за європейською, тому мають можливість порівнювати ці дві освітні системи.

Предмет дослідження: сприйняття та оцінка реформувань в системі вищої освіти.

Цілі дослідження: дізнатися як сприймають, відносяться та оцінюють студенти Болонський процес з урахуванням порівняльної перспективи.

Задачі:

вивчення інформованість студентів щодо Болонського процесу;

їх оцінку якості і ефективності сучасної освіти;

відношення студентів до кредитно-модульної системи оцінювання знань;

як сприймають українські студенти можливість навчатись за кордоном.

Гіпотеза дослідження розгалужується на три:

неоднозначне відношення студентів до реформування сучасної освіти в Україні;

більшість студенті сприймають Болонський процес як формальність, а не як свій соціально-економічний шанс;

інформованість та позитивне ставлення до Болонського процесу залежить від ступеня інтегрованості вузу до європейського простору.

В рамках даного дослідження є три блока питань, що вивчають:

Інформованість студентів (що знають про Болонський процес, чи намагалися вивчати це питання);

Сприйняття студентами Болонського процесу (їх відношення та оцінка сучасних реформувань);

Деталізація їх оцінок з приводу нововпроваджень.

Якщо розглядати результати дослідження, то в першу чергу увагу треба звернути на інформованість студентів з питань реформування вищої освіти. На жаль, лише третина опитаних студентів знає, які пріоритети ставить перед собою Болонська декларація. 60% студентів інформацію про Болонський процес чули від викладачів або студентів, лише 12,5% - читали відповідну літературу. Були навіть такі, яким реформування системи освіти взагалі нецікаво (7,5%). Загалом студенти більше позитивно, ніж негативно відносяться до впровадження європейських стандартів (42,9%), але при цьому зазначають, що якість освіти: дещо погіршилась – 34,1%; залишилась на тому ж рівні – 26,8%.

Цікаві результати отримали на питання «Який кваліфікаційний рівень Ви б хотіли отримати за старою системою?»: жоден студент не обрав для себе диплом бакалавра, при цьому зазначивши, що з таким дипломом не охоче приймають на роботу (48,7%); 57,5% - обрали для себе рівень спеціаліста, зазначивши, що навчання на магістратурі їм не «по кишені» (38,5%); і 42,5% - обрали рівень магістра. Тож дипломи бакалавра, які активно «штампують» виші протягом останніх років, поки що не дозволяють студентам нічого, окрім як відразу продовжити навчання на «спеціаліста» або «магістра».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Інтегровані уроки, їх особливості
Один з найкращих спроб вдосконалення уроку є нестандартні уроки з інтегрованою основою, які спрямовані на творчий пошук, всебічний розвиток особистості кожного школяра зокрема. Метою уроків, побудова ...

Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку
Серед шляхів розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчості, самореалізації дітей у деяких дослідженнях учених підкреслюється необхідність використання в роботі з дошкільниками різноманіт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net