Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Мета навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки" - забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Завдання:

ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;

розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;

сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;

розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

понятійний апарат сучасної економічної теорії;

ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямів економічної науки;

основні проблеми економічної організації суспільства;

роль та місце кожного із економічних суб’єктів у сучасній системі господарювання

вміти:

аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності;

досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;

моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;

прогнозувати господарські рішення фірм;

аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику Дисципліни передбачає 3 змістовних модуля, які включають 11 тем. Робочою навчальною програмою передбачено проведення лекційних, практичних занять та самостійну роботу студентів.

Контроль знань, набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки", відбувається у формі усного опитування, письмових контрольних робіт та підсумкового письмового екзамену.

Інформаційними джерелами є базові підручники, навчальні посібники ("основна література"), підручники, монографії, наукові статті, законодавство України та міжнародно-правові акти ("додаткова література").

Навчальна дисципліна "Основи галузевої економіки" є базою для навчальних дисциплін "Калькуляція, облік та звітність", "Основи бухгалтерського обліку".

Нормативна навчальна дисципліна "Основи галузевої економіки" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за професіями: "Продавець продовольчих товарів", "Контролер-касир", "Офіціант, бармен".

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:

слайдова презентація;

дискусійне обговорення проблемних питань.

На практичних заняттях застосовуються:

ситуаційні завдання;

робота за методом малих груп;

роздатковий матеріал.

План-конспект на тему: "Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції"

1. Організаційна частина: (2 хв.)

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу (18 хв.):

2.1 Фронтальне опитування

Питання 1. Що таке основні фонди підприємства?

Відповідь: Засоби праці, які мають вартість і функціонування у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі.

Питання 2. Які види спрацювання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Фізичне та моральне спрацювання, або технічно-економічне старіння ОФ.

Питання 3. Які основні фонди ви віднесете до активних, а які до пасивних.

Відповідь: Активні ОФ - які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (станки), пасивні - що створюють умовні для здійснення процесу виробництва (будівлі, споруди, транспортні засоби).

Питання 4. Що таке амортизація?

Відповідь: Це процес перенесення вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції.

Питання 5. Що включаються в оборотні фонди підприємства?

Відповідь: Виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.

Питання 6. Що таке витрати майбутнього періоду?

Відповідь: Це грошові витрати, які здійснені в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції в наступні періоди.

Питання 7. Які показники використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Коефіцієнт фондовіддачі, фондоємкості, змінності, інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання ОФ.

Питання 8. Які показники використання оборотних фондів ви можете назвати?

Відповідь: Кількість оборотів оборотних засобів, продовження обороту, кількість оборотних засобів, які знаходяться в 1 гривні реалізованої продукції.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання
Цілком виправданою є необхідність експериментальної перевірки ефективності методики формування навичок учнів старших класів з на основі розробленого комплексу вправ. Експериментальна перевірка провод ...

Нова парадигма освіти, її основні витоки
На історичній межі тисячоліть ми стаємо не тільки просто свідками, а й безпосередніми учасниками тих дійсно кардинальних змін, які відбуваються практично в усіх основних сферах суспільного буття. Ці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net