Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Сторінка 2

Питання 9. Які шляхи підвищення ефективності використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Збільшення екстенсивного навантаження в межах календарного фонду часу, підвищення інтенсивного навантаження (продуктивності за одиницю часу), скорочення простої в машин, впровадження високоефективних технологій.

Питання 10. Що таке заробітна плата?

Відповідь: Частина національного доходу, яка надходить в розпорядження працівників в залежності від кількості і якості праці.

Питання 11. Що таке кількість праці?

Відповідь: Кількість відпрацьованого часу, або кількість виготовленої продукції.

Питання 12. Чим характеризується якість праці?

Відповідь: Характеризується кваліфікацією робітника.

Питання 13. Які форми оплати праці ви знаєте?

Відповідь: погодинну та відрядну.

Питання 14. Що таке годинна тарифна ставка?

Відповідь: Плата за одну годину відпрацьованого часу в залежності від кваліфікації.

2.2 Коментар відповідей. Підсумок фронтального опитування.

3. Викладання нового матеріалу (40 хв.).

3.1 Ознайомлення студентів з темою та навчальною метою:

Тема нашого заняття "Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції".

3.2 Мотивація вивчення теми (2 хв.):

3.2.1 Мета:

дидактичний педагогічний урок економіка

Цю тему необхідно вивчати для того, щоб ознайомитись з чого складається собівартість продукції, від чого залежить прибуток підприємства, шляхи зменшення собівартості.

3.2.2 Задачі.

Після вивчення цієї теми ви повинні знати, як визначається прибуток на одиницю продукції, на весь обсяг, вміти його порахувати та визначити рентабельність одиниці продукції та всього виробництва.

3.3 План вивчення нового матеріалу:

3.3.1 Статті витрат, що включаються в собівартість продукції.

3.3.2 Класифікація витрат підприємства.

3.3.3 Кошторис виробництва.

3.3.4 Резерви зниження собівартості продукції.

4. Виклад нового матеріалу (40 хв.).

4.1 Викладач: І так, як ви бачите, першим питання в нашому плані є статті витрат, що включають в собівартість продукції. Ми це ще з вами не вивчали, але я думаю, що ви не раз про це чули по радіо, бачили по телебаченню і на заняття економічної теорії.

Питання: Що таке собівартість продукції, з чого вона складається.

Коментар відповідей.

Викладач: Собівартість продукції - це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

Питання: Яка ваша думка, які основні види витрат на виробництво продукції та її збут.

Коментар відповідей.

Викладач: В собівартості продукції, як правило, включають витрати:

на дослідження ринку та вивчення потреби в продукції;

на підготовку та освоєння нової продукції;

на виробництво (сировина, матеріали та енергія, амортизація основних фондів, оплата праці персоналу);

на обслуговування та управління виробничими процесами;

на збут продукції (пакування, транспортування, рекламу).

Питання: В вашому розумінні, для чого розраховувати собівартість продукції?

Коментар відповідей.

Викладач: Собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва, має безпосередні зв’язки з її ціною. Це виявляється в тому, що собівартість служить базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукцію, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).

4.2 Класифікація витрат підприємства (10 хв.).

Питання: Як ви розумієте витрати підприємства, що це таке?

Коментар відповідей.

Викладач: Необхідно розрізняти витрати загальні (сукупні) та на одиницю продукції. Загальні (сукупні) витрати - це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Величина таких витрат залежить від тривалості періоду та кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції - розраховується, як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно. В одиничному виробництві витрати на виріб формується як індивідуальні.

Питання: Як можуть класифікувати витрати за окремими ознаками?

Коментар відповідей.

Викладач: Класифікація витрат ведеться за окремими ознаками:

ступінь однорідності ↔ елементні, комплексні;

зв’язок з обсягом виробництва ↔ постійні, зміни;

спосіб обчислення на одиницю продукції ↔ прямі, не прямі.

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

Для чого на підприємстві розраховують собівартість продукції?

Що дає нам зниження собівартості продукції?

Чому ведеться класифікація витрат за окремими ознаками?

В якому разі збільшиться прибуток підприємства?

Куди підприємство може витратити одержані прибутки?

4.3 Кошторис виробництва (10 хв.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах
Під час проведення уроків фізичної культури учні здобувають необхідні знання, навички та вміння. Внаслідок цього зміст уроку фізкультури, його організація проведення визначаються відповідними методам ...

Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту
Оцінка результатів формуючого експерименту може бути більш-менш достовірною лише за умов вихідної рівності груп, що залучені до експерименту. З такою метою перед початком формуючого експерименту було ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net