Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Сторінка 3

Питання: Як ви розумієте поняття "кошторис виробництва"?

Коментар відповідей.

Викладач: Кошторис виробництва - це витрати підприємства, пов’язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

Питання: Суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно збігається, чи ні?

Коментар відповідей.

Викладач: Це означає, що суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно не збігається.

Питання: Як складають кошторис виробництва?

Коментар відповідей.

Викладач: Кошторис виробництва складають за економічними елементами:

матеріальні витрати;

заробітна плата;

відрахування на соціальні потреби;

амортизація основних фондів;

інші витрати (як за змістом не можна віднести до відповідних елементів).

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

Для чого взагалі складається кошторис витрат?

Коментар відповідей.

Викладач: Таким чином, складаючи кошторис витрат, вдається уникнути помилок в урахуванні усіх витрат, які здійснені в певному періоді.

4.4 Резерви зниження собівартості продукції (10 хв.)

Питання: Які резерви зниження собівартості ви можете назвати?

Коментар відповідей.

Викладач: Головними резервами зниження собівартості продукції являється підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки і передової технології, максимальне використання виробничих площ, режим економії, боротьба усього колективу за зниження собівартості та підвищення якості продукції.

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

Що дає нам впровадження нової техніки і передової технології?

Коментар відповідей.

Викладач: Впровадження нової техніки і передової технології дає нам можливість скоротити витрати на ремонт обладнання, знизити собівартість продукції, підвищити продуктивність праці, якість продукції, скоротити час заготовлення продукції.

5. Закріплення нового матеріалу (10 хв.)

5.1 Усне опитування.

5.1.1 Що таке собівартість продукції?

5.1.2 Витрати, які включають у собівартість продукції (Відповідь: витрати на дослідження).

5.1.3 Загальні витрати (Відповідь: це витрати на весь обсяг продукції за певний період).

5.1.4 Витрати на одиницю продукції (Відповідь: розраховується як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно).

5.1.5 Що таке постійні витрати? (Відповідь: не залежно від кількості виготовленої продукції).

5.1.6 Що таке змінні витрати? (Відповідь: витрати, загальна величина яких за певний період залежить від обсягу виготовлення продукції).

5.1.7 Що таке пропорційні витрати? (Відповідь: змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва).

5.2 Розв’язання задачі (усно).

Собівартість виготовленої продукції 100 тис. гривень, обсяг виготовлення продукції - 100 шт. Яка собівартість одиниці продукції? За рахунок чого можна зменшити собівартість одиниці продукції?

6. Підсумок заняття (2 хв.)

6.1 Оцінка знання студентів.

Коментар відповідей.

6.2 Висновки щодо вивчення теми.

6.3 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу.

7. Домашнє завдання (3 хв.).

Марцин В.С. Економіка торгівлі. (Тема: Прибуток і рентабельність від торгової діяльності) Конспект.

План-конспект на тему: "Потреби і виробничі можливості суспільства.

Економічні інтереси"

1. Організаційний момент.

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування:

Що означає термін "економія"?"політекономія"?

Що є предметом економічної теорії?

Що таке економічна категорія?

Дайте визначення економічного закону?

Визначте ціль економічної теорії як науки.

3. Викладання нового матеріалу

3.1 Ознайомлення студентів з темою та навчальною метою:

Тема заняття: "Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси" проецирується на екран та повідомляється викладачем усно.

3.2.1 Мета:

Побудувати високорозвинену ефективну економіку, досягти соціального прогресу суспільства можна, лише орієнтуючись на задоволення потреб та інтересів різноманітних суб’єктів економічної системи - ось чому вивчення і знання цієї теми необхідні студентам, по-перше, як громадянам ще молодої незалежної держави.

По-друге, ці знання необхідні студентам як майбутнім фахівцям, тому що Вам - технологам приготування їжі треба бути постійно вирішувати такі питання як: Які потреби людей ви маєте задовольнити? Які ресурси і як використати? Та інші.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера
У практиці навчання можуть застосовуватися чотири основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний репродуктивний проблемний дослідження Враховуючи, що перший метод не передбачає наявності зворотн ...

Особистісно-орієнтований підхід. Програма «Я у світі»
Дитинство – найважливіший період у житті людини. Виховання в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу становлення людини, коли формуєть ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net