Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Сторінка 4

По-третє, знання цієї теми необхідні як звичайним рядовим суб’єктам економіки, ринку, тому що кожна людина щодня споживає матеріальні блага, задовольняє свої потреби. Перед кожним з нас щодня стоїть проблема вибору придбання того чи іншого товару, послуги з метою найкращого використання.

3.2.2 Задачі:

розкрити сутність економічних потреб, ресурсів, економічних інтересів та їх структур;

вивчити закони збільшення та насичення потреб;

проаналізувати виробничі можливості, проблеми вибору та ефективності.

3.3 План вивчення нового матеріалу:

Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення потреб.

Економічні ресурси, їх структура.

Виробничі можливості і проблема вибору.

Економічні інтереси, їх структура та суперечності.

4. Виклад нового матеріалу (40 хв.).

Постанова проблемного питання заняття: "Якщо хочеш зробити людину щасливою, не добавляй їй речей, а позбавляй бажань". Цей вислів суперечить принципам економічного мислення? Так? Ні? Чому?

Викладач повідомляє, що в кінці заняття студентам необхідно буде пояснити зміст цього вислову та відповісти на питання.

Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення потреб.

Головна цінність на Землі - це людина, її життя у всіх її проявах. Вихідна складова природи людини - нужда і її задоволення є мета будь-якого виробництва.

Нужда визначається як те, що відчувається людиною почуття незадоволеності чимось чи брак чогось.

Нужди людей дуже різноманітні, численні й складні.

Кожна конкретна потреба може по-різному сприйматися окремими людьми. Це залежить від рівня освіченості та культури, характеру та інтересів кожної людини.

Якщо ж якась потреба людини не задовольняється, то вона буде шукати вихід зі становища, тощо. Виходу може бути два:

1) або знайти можливість для задоволення тієї чи іншої потреби,

2) або просто відмовитися від її задоволення.

Потреба людини в конкретній життєвій ситуації проявляється через потреби.

Потреби - це перш за все бажання людей придбати і використовувати товари та послуги, які їх задовольняють.

В економічній літературі зустрічаються й інші визначення потреб.

Потреба відноситься до числа первинних економічних категорій.

Природа потреб надзвичайно різноманітна і складна.

З одного боку, це потреби, закладені в організмі людини самою природою. До них відносяться: біологічні потреби, без задоволення яких не може протікати життєвий процес.

З іншого боку, (людина - істота не лише біологічна, а й соціальна, суспільна) - це соціальні потреби, які формуються соціальними групами, державою, суспільством.

З образом і рівнем життя людей найтіснішим чином пов'язані потреби.

Зв'язок зі способом життя проявляється через характер потреб. Вони можуть бути підвищені та занижені, раціональними та ірраціональними, шкідливими.

Зв'язок з рівнем життя проявляється через рівень задоволення потреб людей:

Мінімальний - забезпечує виживання людини і можливість появи соціальних і духовних потреб.

Цей рівень базується на нормативній потребі, котра характеризується нормою споживання. Вона встановлюється виходячи з аналізу, розрахунку, досвіду і можливостей.

Нормальний - це оптимальний рівень задоволення потреб, коли споживчий бюджет вважається достатнім для гармонійного розвитку особистості людини.

Рівень розкоші - це таке задоволення потреб, при якому вона стає самоціллю і (або) засобом демонстрації високого суспільного становища.

На цьому рівні людина "живе, щоб їсти, а не їсть, щоб жити".

Викладач повідомляє, що перш ніж розглядати класифікацію потреб та їх структуру, ми повинні мати на увазі, що потреби носять історичний характер (до слову, з часів Аристотеля відомо їх поділ на тілесні і духовні), тобто постійно змінюються з розвитком суспільства, і що нам поки невідомий повний перелік людських потреб і встановити його практично неможливо.

Класифікація потреб проецирується на екран. Викладач пояснює, що на розгляд виноситься сім критеріїв, відповідно до яких розрізняють види потреб. Акцентується увага на де яких видах: еластичні та нееластичні потреби.

Викладач ставить запитання, щодо потреб в їжі, одязі, сні, легковому автомобілі - це еластичні чи нееластичні потреби.

Відповіді студентів: потреби в їжі, одязі, сні - нееластичні, а потреба у легковому автомобілі - еластична.

Викладач звертає увагу на роздавальний матеріал № 4 "Класифікація потреб" та пояснює самостійну роботу на дім: студенти повинні заповнити таблицю, тобто дати характеристику кожного з видів потреб.

Кількість благ, товарів і послуг, в яких відчувають потребу люди, безперервно розширюється і росте як у кількісному, так і в якісному відношенні. Таку тенденцію і закономірність в економічній теорії називають законом зростання потреб.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Деякі проблеми активізації художньої діяльності в дитячому садку
Підготовленість дитини до школи - складний комплекс. Психологи відзначають два аспекти підготовки до школи дітей дошкільного віку : 1.Організація всієї виховної роботи, направленої на формування зага ...

Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності розглядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, рефлексивного компонентів, які взаємообумовлені та пов'язані між собою ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net