Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

Група студентів, оцінив себе як підприємців, задались питанням: Де, тобто в якому сегменті ринку вони можуть реалізувати свої підприємницькі здібності після закінчення технікуму (або в найближчому майбутньому, наприклад, на літніх канікулах)? По цьому приводу вони провели опитування мешканців міста, студентів і працівників технікуму:

Чи задовольняє Вас система суспільного харчування м. Маріуполя?

Чи достатня кількість підприємств суспільного харчування (столових, кафе, ресторанів) у нашому місті?

Яких підприємств, на Вашу думку, не хватає?

Виробничі можливості і проблема вибору.

Кількість виробничих ресурсів обмежено, що призводить до неможливості одночасного задоволення всіх потреб людини і суспільства. Знання економічних закономірностей допомагає розподілити виробничі ресурси у такий спосіб, щоб досягти максимального результату, тобто найбільш повного задоволення потреб.

Проблема вибору: внаслідок обмеженості виробничих ресурсів у порівнянні з масштабами потреб людини і суспільства завжди необхідно вибирати, на що використовувати ці ресурси.

Виробничі можливості - це можливості суспільства виробляти економічні блага за умови повного і ефективного використання наявних ресурсів.

Ефективне використання ресурсів передбачає:

Повну зайнятість ресурсів, тобто використання у виробництві всіх придатних для цього ресурсів. Придатність ресурсів визначається суспільними і законодавчими нормами

Повний обсяг виробництва, тобто використання ресурсів суспільства в такій комбінації, яка дозволяє досягти найкращого результату

Викладач знайомить студентів ще з двома важливими категоріями цього питання: альтернативна вартість і закон альтернативної вартості.

Альтернативна вартість - це вартість найбільш пріоритетного блага, від якого доводиться відмовлятися, щоб отримати певну кількість вибраного блага.

Закон збільшення альтернативної вартості: за збільшенням виробництва одного з товарів при повній зайнятості ресурсів альтернативна вартість кожної наступної одиниці даного товару зростає.

Викладач ставить перед студентами питання в вигляді тесту з метою закріплення знань:

Для студентів альтернативна вартість навчання в технікумі відображає:

а) розмір стипендії;

б) максимальний заробіток, який можна

отримувати покинувши навчання;

в) витрати держави на навчання

середньостатистичного спеціаліста;

г) витрати батьків на утримання студентів.

Відповідь студентів: варіант б), тому що альтернативна вартість представляє собою вартість блага, від якого прийшлось відмовитись.

Крива виробничих можливостей (КВМ) - це сукупність точок, координати яких означають можливі комбінації випуску продукції (набори) з наявних ресурсів. Це точки повної зайнятості ресурсів та ефективного виробництва.

Аналіз кривої виробничих можливостей (КВМ)

КВМ має вигнуту форму, тому що в міру збільшення виробництва однієї продукції альтернативні витрати для виробництва додаткової одиниці, виражені в можливостях виробництва іншої продукції, ростуть (див. графік: переміщення точки Б по кривій, закон збільшень альтернативної вартості).

Всі комбінації випуску продукції, розташовані на зовнішній від КВМ площині, нездійсненні, оскільки ресурси обмежені (див. графік: наприклад, точка В).

Всі комбінації випуску продукції, розташовані на внутрішній від КВМ площині, здійсненні, але небажані, тому що означають неповне використання ресурсів (див. графік: наприклад, точка А).

Висновок: вибір альтернативних варіантів передбачає раціональну поведінку суб'єктів економіки: вони повинні приймати економічні рішення з урахуванням обмеженості ресурсів і необхідності їх раціонального використання.

Можливі варіанти зміщення КВМ:

Зсув можливо при рівномірному підйомі економіки, який досягається завдяки збільшенню кількості і якості ресурсів, впровадження прогресивних змін у техніці і технології виробництва.

Зсув свідчить про неповне використання ресурсів і неповний обсяг виробництва, що відбувається в період економічних криз, спадів, техногенних катастроф і т.д.

Такі зміщення відбуваються, якщо має місце одностороннє зростання ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних.

Основні принципи альтернативного вибору:

Максимізація вигоди при однакових затратах;

Мінімізація витрат при однаковій вигоді;

Багатофакторний порівняльний аналіз (сітка прийняття рішень).

Отже, основна проблема економічної теорії - проблема ефективності, яка досліджує шляхи найкращого використання або застосування рідкісних ресурсів з тим, щоб досягти найбільшого або максимально можливого задоволення безмежних потреб суспільства.

Викладач акцентує увагу на початку заняття: Якщо ж якась потреба людини не задовольняється, то вона буде шукати вихід зі становища, тощо. Виходу може бути два:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Використання народних традицій при формуванні бережливого ставлення школярів до природи
Аналіз наукової педагогічної літератури, присвяченої екологічному вихованню молодших школярів, практики роботи початкових шкіл показав, що проблема методів екологічного виховання, як і проблема метод ...

Етнопедагогічні засади формування національної свідомості молоді
Серед проблем, від розв'язання яких залежить здійснення національного відродження України, важливе місце належить формуванню національної свідомості. Це зумовлюється, насамперед, тим, що високий ріве ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net