Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Сторінка 7

1) або знайти можливість для задоволення тієї чи іншої потреби,

2) або просто відмовитися від її задоволення.

Висновки студентів (далі): Є відповіді, в яких йде мова, що не тільки людина зі свого боку повинна піклуватися про задоволення своїх потреб, але і держава теж (слідкувати за рівнем інфляції, підвищувати заробітну плата, пенсії, стипендії и т.п.)

5. Закріплення знань студентів

Що таке альтернативна вартість?

Закон підвищення потреб?

Комбінації випуску продукції КВМ.

Зв'язок потреб з образом та рівнем життя.

Мотив, стимул відносного задоволення потреб.

Зв'язок задоволення потреб з державною політикою.

Економічні категорії теми.

6. Підсумок заняття (2 хв.)

6.1 Оцінка знання студентів.

Коментар відповідей.

6.2 Висновки щодо вивчення теми.

6.3 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу.

7. Домашнє завдання (3 хв.).

Проаналізувати літературу.

Підготувати відповіді на контрольні та проблемні питання і ситуації.

Урок проводився в групі спеціальності "Продавець продовольчих товарів". Тема уроку "Ціна і ціноутворення", дана тема вивчається з дисципліни "Основи галузевої економіки".

Навченість класу висока, мотивація і пізнавальні цікаві досить знаходяться на середньому рівні, студенти активні у пізнанні економічних дисциплін, оскільки впевнені, що ці знання знадобляться їм у подальшій роботі. Сформованість пізнавальних умінь на середньому рівні. Група з навченості низько диференційована, важких студентів, що трудно піддаються навчанню практично немає, мотивація до навчання різна (у кого - бути корисним суспільству, у кого - розширити кругозір, переважає мотив - посісти відповідне місце в суспільстві).

Матеріал, що використовується на уроці, був обраний підручників і навчальних посібників для середніх професійних навчальних закладів.

Він спрямований на вивчення таких понять як "ціна", "ціноутворення", дослідження функцій цін, їх класифікації, а також на вміння розраховувати різні види цін (оптова, виробнича та ін), робити висновки по них.

Міжпредметні зв'язки простежуються з дисципліною "Основи бухгалтерського обліку" та "Калькуляція, облік та звітність".

Матеріал цілком доступний для сприйняття, так як використовуються поняття, з деякими з яких студенти знайомі з попередніх тем даного курсу. Лекція спрямована на те, щоб більш ретельно розібратися в законах ціноутворення та встановлення цін на ті чи інші товари.

Основні цілі:

Дидактична (пов'язана з формуванням і розвитком спеціальних і загальних умінь, формуванням наукового світогляду учнів): навчитися розбиратися в класифікації цін залежно від сфер їх застосування, аналізувати фактори, що впливають на процес ціноутворення.

Виховна (пов'язана з формуванням системи моральних відносин до суспільства, до праці, колективу, собі): виробити вміння культурно спілкуватися з однокурсниками, співпереживати, стимулювати формування акуратності та соціальної комунікації (студенти повинні проявляти акуратність і точність у розрахунках, вміти працювати спільно), сформувати прагнення домагатися найкращих результатів.

Розвиваюча (пов'язана з розвитком мовлення, мислення, ціннісних орієнтацій, почуттів, емоцій): сприяти розвитку мовлення, логічного мислення, здогадок в процесі відповідей і пояснень рішень завдань; виробляти вміння користуватися індукцією, дедукцією і висновками по аналогії.

Такі цілі допоможуть кращому сприйняттю матеріалу, так як вони направлені не тільки на викладення матеріалу, але і на закріплення практичними способами та самостійними виконання операцій, однак ці ж цілі є обов'язковими для того, щоб студенти володіли даним матеріалом у відповідності з вимогами навчальної програми.

В ході уроку проводився контроль за рівнем засвоєння матеріалу і усвідомленістю засвоєння нового матеріалу.

В ході уроку демонструвалося доброзичливе ставлення, однак, коли дисципліна порушувалася, то викладачу доводилося нотаціями і мімікою висловлювати своє невдоволення такою поведінкою.

Діалог з класом вівся, рухаючись і жестикулюючи, а характер візуального спілкування був у формі встановлення візуального контакту з групою та окремими учнями. Стиль в основному був демократичний, була використана комунікативна техніка.

У групі до кінця уроку спостерігалося абсолютне підтримання дисципліни, завдання, що були поставлені на початку уроку були повністю реалізовані.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Тенденції розвитку музичної освіти Німеччині та Швейцарії
Одним з найяскравіших представників швейцарської методики музичного виховання був видатний композитор і педагог Еміль Жак-Далькроз (1865-1950). Аналізуючи систему музично-ритмічного виховання, створе ...

Програма з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні творчості М.В. Гоголя
Так ось вона, Січ! Ось воно, те гніздо, звідкіля вилітають усі ті горді, як орли, і дужі, як леви! Ось звідки розливається козацька воля по всій Україні! М.В. Гоголь Провідною темою і ідеєю твору «Та ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net