Розробка двох виховних заходів

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Розробка двох виховних заходів

В період педагогічної практики у ВП "ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка" проводився Тиждень економічних знань. У програмі тижня: конкурс стіннівок, вікторина, презентація бізнес-ідей, виставка бізнес-планів та багато цікавих заходів. Тому для участі у виховній роботі закладу пропонується проведення навчальної гри "Інвестиційний проект" для студентів спеціальності "Продавець продовольчих товарів" та "Касир-контролер".

3 метою підвищення інтересу до економічних знань, розвитку творчого мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки і організації колективної розумової діяльності учнів, необхідно урізноманітнювати навчальний процес.

Значне місце серед активних форм навчання економіки посідає гра. Саме під час гри учні активізують свою пізнавальну діяльність, вони окрилені духом змагання і бажання перемогти.

Навчальна гра "Інвестиційний проект" (ІП) є формою підсумкового контролю і закріплення теоретичних знань студентів та формування в них практичних навичок згідно з програмою курсу "Основи галузевої економіки".

У ході ділової гри студенти мають закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, використовуючи також самостійні розробки матеріалу. Студенти повинні знати сутність та природу інвестицій підприємства, основні засади інвестиційної діяльності, сутність процесу інвестування, основні етапи розробки, аналізу та реалізації інвестиційної стратегії з різних поглядів (кредитора чи банкіра, інвестора чи власника, менеджера чи трудового колективу), методику оцінки ефективності інвестицій, принцип розробки та аналізу бізнес-плану реального інвестиційного проекту.

Студенти повинні навчитись правильно складати бізнес-план інвестиційного проекту, аналізувати фінансові показники підприємства, робити економічні розрахунки та аналіз інвестиційної діяльності підприємства, а також робити кількісну та якісну оцінку кожного інвестиційного проекту.

Під час гри студенти також навчаються раціонально спілкуватись, працювати в малих групах на засадах здорової конкуренції та партнерства, логічно та послідовно висловлювати думки, захищати свої пропозиції та вести дискусію з опонентами, ставити точні і змістовні питання, правильно будувати відповіді.

Пропонований варіант гри складається з чотирьох етапів:

1. Запрошення до гри. Розподіл ролей. Підготовка "експертів" та "консультантів".

2. Ознайомлення учасників з правилами ігрової взаємодії, з потрібними матеріалами та завданнями.

3. Власне сюжетно-рольова гра (розгортання ігрової взаємодії).

4. Аналіз ігрових вчинків (результатів ігрової взаємодії).

Другим виховним заходом пропонується проведення гри "Економічний брейн-ринг - Ерудит", як одну з можливих активних форм проведення позакласних заходів з економіки.

В додатках наводиться сценарії цих заходів.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацька педагогіка й сучасна освіта
„Козацтво стало найдосконалішою формою вияву генетично закодованих здібностей і можливостей нашого народу. Реалізація ж науково обґрунтованих і випробуваних історією козацько-лицарських виховних трад ...

Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів
Експериментальне дослідження проводилось протягом 2-х років на базі Романівської ЗОШ І-ІІ ступенів і Ласковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області. Дослідження склада ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net