Сценарій виховного заходу "Інвестування та фінансування"

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Сценарій виховного заходу "Інвестування та фінансування"

Сторінка 1

Після того, як були проведені лекції та семінари з розділу "Інвестування та фінансування", можемо приступати до підготовки гри. Викладач розповідає студентам її мету, загальні правила та хід, розподіл ролей та часу. Розподіл ролей відбувається залежно від кількості студентів у групі (приблизна кількість - 20 чол.). Викладач пропонує групі обрати 4 студентів на роль експертів і, якщо немає заперечень, затверджує ці кандидатури. Спеціалізація експертів:

банкір (кредитор);

власник (інвестор);

менеджер;

представник трудового колективу.

Решта студентів розподіляється на 3-4 групи (підприємства) з максимальною кількістю 5 чол. У кожному підприємстві обирають керівника (директора) та функціональних менеджерів (заступників директора). Такими можуть бути, наприклад, фінансовий менеджер, менеджер з маркетингу, менеджер з виробництва, менеджер з персоналу, менеджер з економіки тощо. Кожна група отримує бланки бізнес-планів інвестиційних проектів. На наступне заняття підприємства мають розробити свій проект і заповнити бланк бізнес-плану. Захист проектів відбувається протягом наступного семінару. Кожна група має 20 хвилин на презентацію проекту та 10 хвилин на дискусію (всього - 2 академічні години).

Експерти, зі свого боку, на наступному занятті обгрунтовують свій погляд на ці проекти, виходячи з критеріїв, даних у лекціях та на семінарах. Усі експерти розглядають окремо кожний репрезентований проект, протягом презентації складають нотатки, ставлять запитання для конкретизації та уточнення. В кінці захисту група експертів забирає бланки бізнес-планів проектів, оскільки кожний експерт має сформувати свою думку щодо кожного проекту, зробити висновки та розробити рекомендації для реалізації проекту або його можливого вдосконалення і викласти це у письмовій формі у вигляді рецензії (приблизно 1 стор.).

Потім група експертів збирається разом і опрацьовує загальну рецензію (приблизно 1-2 стор.) зі спільними зауваженнями та побажаннями, де необхідно врахувати інтереси всіх сторін. Тобто, треба погодити інтереси кредитора щодо повернення позички своєчасно та з належним зиском, власника (інвестора) - щодо отримання прибутку (дивідендів), менеджера - щодо розширення виробництва та розвитку підприємства, трудового колективу - щодо забезпечення соціального захисту працівників.

Потім виставляється загальна оцінка (приймається проект чи не приймається) і визначається найдосконаліший бізнес-план інвестиційного проекту.

На завершальному етапі експерти висловлюють та обгрунтовують свої думки (у вільній формі).

В кінці заняття викладач підводить підсумки гри. Він обов’язково оцінює як результати гри, так і сам ігровий процес, виходячи з таких критеріїв:

знання матеріалу,

уміння застосовувати свої знання на практиці у визначених

умовах та в нових ситуаціях з неповною інформацією,

самостійність,

творчий підхід,

достатня повнота і правильність відповідей,

уміння працювати в колективі, не втрачаючи своєї індивідуальності.

Учитель словесно висловлює свою оцінку ("Добре працювали", "Молодець" і т.п.) та за погодженням з групою виставляє оцінку групі та найактивнішим гравцям. При цьому окремо згадуються як найкращі студенти, так і ті, хто був найменш активним, робив найбільше помилок, останнім викладач дає рекомендації зі самовдосконалення.

За такого підходу до педагогічного керівництва ліквідується "монополія викладача на істину", що є принципово важливим у процесі самостійного пошуку студентами власних орієнтирів.

Карта методичного забезпечення уроку"підприємництво"

Опорна блок-схема основних понять уроку

Основні знання потрібні для розуміння:

різних поглядів щодо понять "підприємець" та "підприємство";

відмінності між менеджером та підприємцем;

причин, чому держава повинна підтримувати розвиток підприємництва;

факторів, що впливають на становлення підприємця;

основних умінь навичок, якими повинен володіти підприємець.

Уміння:

навчитись презентувати себе.

Основні труднощі, на які можна натрапити:

"Підприємець і менеджер займаються тією самою справою";

"Підприємець дбає лише про гроші, тому часто отримує їх нечесним шляхом";

"Освітній рівень підприємця нижче за середній бо йому непотрібно вчитися".

1. Поняття, які необхідно згадати:

державне регулювання;

податки;

менеджмент;

менеджер;

цілі;

управління персоналом.

2. Нові поняття:

підприємець;

підприємництво;

державна підтримка підприємництва;

ризик;

особистість, ідея та інвестицій у підприємництві.

3. Цілі та задачі уроку:

Цілі: дати певну сукупність знань з питань:

що таке підприємництво та хто такий підприємець;

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи
Стаття присвячена проблемі обґрунтування засобів допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів. Ключові слова: допрофільна підготовка з іноземної мови, ділова гра, засіб навчання, учні ...

Інформаційне забезпечення на підприємстві
На підприємстві використовується велика кількість інформації. Тобто здійснюється її пошук, збирання, обробка, передача, збереження. Самостійно це все людина виконати не в змозі. Особливо зараз, коли ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net