Проектирование учебного занятия

Педагогіка » Проектирование урока по теме: "Фрезерование уступов набором фрез" » Проектирование учебного занятия

Сторінка 3

Дидактический материал к уроку производственного обучения

Задание № 1

1. Что такое уступ?

2. Инструмент применяемый для фрезерования уступов?

3. Как выбирается фреза для фрезерования уступов?

Задание № 2

1. Что такое паз?.

2. Виды пазов?

3. Инструмент для обработки пазов?

Предполагаемые ответы

Задание № 1

1. Уступом называют выемку, ограниченную двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, образующими ступень.

2. Фрезерование уступов производят дисковыми концевыми фрезами, а также набором дисковых фрез. Кроме того, уступы можно фрезеровать торцовыми фрезами.

3. Тип и размер дисковой фрезы выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых поверхностей и материала заготовки.

Задание № 2

1. Паз – выемка в детали, ограниченная плоскостями или фасонными поверхностями.

2. В зависимости от формы выемки пазы делятся на прямоугольные, треугольные, трапецеидальные, Т-образные и фасонные) переднего конца шпинделя, на который устанавливается и закрепляется планшайба.

3. Фрезерование пазов производят дисковыми концевыми фрезами, а также набором дисковых фрез. Кроме того, уступы можно фрезеровать торцовыми фрезами.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя
Ефективна професійна підготовка майбутнього вчителя неможлива без самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. Тобто навчання і самонавчання студента потребує не лише знання ним форм і методів аудиторн ...

Підготовчі вправи як засіб усвідомленого сприйняття науково-художнього твору
Сьогодні в школах найменш цілеспрямовано іде підготовка дітей у сфері слухання та мовлення, і від цього страждає формування повноцінних навичок читання і письма. Навчання читати - багатоаспектний про ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net