Проектирование учебного занятия

Педагогіка » Проектирование урока по теме: "Фрезерование уступов набором фрез" » Проектирование учебного занятия

Сторінка 3

Дидактический материал к уроку производственного обучения

Задание № 1

1. Что такое уступ?

2. Инструмент применяемый для фрезерования уступов?

3. Как выбирается фреза для фрезерования уступов?

Задание № 2

1. Что такое паз?.

2. Виды пазов?

3. Инструмент для обработки пазов?

Предполагаемые ответы

Задание № 1

1. Уступом называют выемку, ограниченную двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, образующими ступень.

2. Фрезерование уступов производят дисковыми концевыми фрезами, а также набором дисковых фрез. Кроме того, уступы можно фрезеровать торцовыми фрезами.

3. Тип и размер дисковой фрезы выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых поверхностей и материала заготовки.

Задание № 2

1. Паз – выемка в детали, ограниченная плоскостями или фасонными поверхностями.

2. В зависимости от формы выемки пазы делятся на прямоугольные, треугольные, трапецеидальные, Т-образные и фасонные) переднего конца шпинделя, на который устанавливается и закрепляется планшайба.

3. Фрезерование пазов производят дисковыми концевыми фрезами, а также набором дисковых фрез. Кроме того, уступы можно фрезеровать торцовыми фрезами.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови
Ігри в руховій терапії можна використовувати самостійно або в поєднанні з різними ритмічними, логоритмічними, музично-ритмічними комплексами. Ігри вносять розмаїтість і емоційність у лікувальні проце ...

Методика формування шестирічних учнів до навчальної мотивації
Керуючи організованою дитячою працею, педагог спочатку формує у дітей достатній рівень виконавської дисципліни і виконавських дій. З цією метою, починаючи з молодшого дошкільного віку, він застосовує ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net