Організація і зміст експериментального навчання

Педагогіка » Методика роботи над науково-художніми текстами у початкових класах » Організація і зміст експериментального навчання

Сторінка 6

2. Продуктивність методики виявляється у збереженні тенденції збільшення показників в опануванні основних умінь, що характеризує здатність працювати з науково-художніми текстами і практичне оволодіння нею всіма учнями. Уміннями раціонального опрацювання науково-художнього твору оволоділи 76% учнів експериментального класу і лише 48% учнів контрольного класу. Система робота з науково-художньою книгою впливає на більш ранній розвиток навички смислового читання у другокласників і на можливість формування поглибленого розуміння тексту під час самостійного читання у третьокласників і четвертокласників.

У навчальній діяльності молодших школярів було відзначено додаткові показники, що характеризують сформованість дії: швидкість виконання завдання; якість; вмотивованість дії; вміння розповісти, з яких дій складається прийом; перенос прийомів на подібний матеріал з іншого навчального предмету (навчальна стаття з уроків природознавства). Ефективність методичної системи підтверджувалася зацікавленістю молодших школярів навчанням, поліпшенням техніки читання, розширенням читацького кругозору.

В основу методики покладено систему послідовної зміни жанрових різновидів, що представляють різні розділи дитячої літератури: вірш (художня література), пізнавальна казка (науково-художня література), стаття (науково-популярна література). Кожен із жанрових різновидів є провідним на певному етапі.

5. У ході дослідження встановлено, що найскладнішим для усвідомлення пізнавальної сторони твору є науково-художнє оповідання. Базуючись на літературознавчому аналізі цього жанру, можна констатувати, що, на відміну від пізнавальної казки, його характеризує нечітка розчленованість наукових і художніх відомостей, що викликає труднощі при осмисленні і виділенні опор.

6. Зафіксовано, що формування навички роботи з науково-художнім твором впливає на рівень аналітичних умінь. Це виявляється, зокрема, в тому, що учні опановують прийом самостійного упорядкування плану, який є одним із найскладніших умінь опрацювання художніх текстів.

7. Оптимальними умовами досягнення максимальної результативності від упровадження в практику навчання розробленої системи вправ є систематичний характер роботи, поступовість і послідовність введення кожного з етапів.

Проведене дослідження не вичерпало всіх питань проблеми, яка розглядалася. Перспективними, на наш погляд, для якнайшвидшого розв'язання є розгляд можливостей введення науково-художніх творів у зміст чинних Букварів, збільшення кількості цих творів у читанках, включення науково-художніх творів у систему уроків позакласного читання на всіх етапах підготовки дитини-читача - від підготовчого до завершального у співвідношенні художніх текстів як 1:

1. Це забезпечить ефективність формування читацьких умінь і навичок, з одного боку, а з іншого - формуватиме пізнавальну самостійність у молодших школярів на всіх етапах навчання.

Рівень сприйняття науково-художнього твору кожним учнем експериментального класу (констатуючий зріз)

№ п/ п

Прізвище та ім'я учня

Кількість балів за вміння

Сума балів

Рівень сприйняття науково-художнього твору

характеризувати

героя

визначити причини вчинків персонажів

бачити динаміку ставлення

виділяти з тексту пізнавальну інформацію

узагальнювати прочитане

1

Андрусик В.

1

2

2

1

7

рівень „героя"

2

Бакан А.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

3

Безкоровайний Б

-

-

1

2

4

констатуючий рівень

4

Боймиструк Р.

1

2

2

3

9

рівень „ідеї"

5

Ваврик П.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

6

Гданський Н.

-

1

-

-

1

фрагментарний рівень

7

Гончук С.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

8

Деркач X.

-

2

2

2

7

рівень „героя"

9

Дмитру к О.

1

-

-

-

2

фрагментарний рівень

10

Курилюк В.

1

1

1

1

5

констатуючий рівень

11

Кутник В.

1

2

2

1

7

рівень „героя"

12

Кушнір Д.

-

1

-

-

1

фрагментарний рівень

13

Лизун О.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

14

Мороз В.

-

-

-

2

2

фрагментарний рівень

15

Олексюк М.

1

2

2

2

3

10

рівень „ідеї"

16

Петрик Т.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

17

Пилипчук Н.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

18

Разіна В.

1

2

1

1

6

рівень „героя"

19

Римар Р.

1

2

2

2

8

рівень „ідеї"

20

Римар X.

1

1

2

2

7

рівень „героя"

21

Слободян А.

1

2

2

3

3

11

рівень „ідеї"

22

Сова Н.

1

-

-

-

2

фрагментарний рівень

23

Тимчак П.

-

1

1

2

5

констатуючий рівень

24

Холод К.

-

2

2

1

6

рівень „героя"

25

Шидлівська А.

1

2

2

3

3

11

рівень „ідеї"

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття, зміст, аналіз самостійної роботи учнів
"Будь-яка перебудова суспільства пов’язана із перебудовою школи", - таку думку висловив відомий педагог П.Ф. Лесгафт. Сучасне українське суспільство переживає справжній інформаційний вибух. ...

Використання методу моделювання
Складний процес розвитку дитячого музичного сприйняття передбачає використання художнього виконання творів, слова педагога й наочних засобів. Все це поєднано в одному методі, який називається – модел ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net