Поняття та завдання морального виховання

Педагогіка » Моральне виховання школярів » Поняття та завдання морального виховання

Сторінка 3

Результатом морального виховання є моральна вихованість. Вона матеріалізується в суспільно цінні властивості і якості особистості, проявляється у відносинах, діяльності, спілкуванні. Моральне виховання ефективне тоді коли його наслідком стає моральне самовиховання (цілеспрямований вплив індивіда на самого себе з метою вироблення бажаних рис характеру) і самовдосконалення (процес поглиблення загального морального стану особистості, піднесення всього способу життя, підняття його на щабель більш високої якості) школярів.

Специфіка процесу морального виховання:

• зумовлена його змістом - суспільною мораллю, необхідністю впровадження норм громадської моральної свідомості в індивідуальну свідомість і поведінку кожного школяра;

• своєрідність його цілей, змісту, прояви моральної вихованості чи невихованості, організації та діагностики;

• включеність у процес розумового, трудового, цивільного, естетичного, фізичного, економічного, правового, екологічного, антиалкогольного виховання. Розвиток моральності (здатності виносити моральні судження) тісно пов'язане з когнітивним розвитком. Рівні моральності мають наступну градацію:

1. Початковий рівень (до 10 років) включає стадії: на першій стадії дитина оцінює вчинок як поганий або хороший відповідно до правил, засвоєними нею від дорослих, схильна судити про вчинки за важливістю їх наслідків, а не по намірам людини ("гетерономна мораль") , судження виносяться в залежності від тої винагороди чи покарання, яке може спричинити за собою цей вчинок. На другій стадії судження про вчинок виноситься відповідно до тієї користі, яку з нього можна отримати, і дитина починає судити про вчинки відповідно їх намірам, розуміючи, що наміри важливіше результатів зробленого вчинку ("автономна мораль"). Стосовно до початковій школі повинен бути досягнутий рівень, коли дитина чинить морально не тільки на людях, але і наодинці сама з собою. Дуже важливо вчити дітей радіти радістю інших, вчити їх співпереживати. У цьому віці дитина здатна оцінювати свою поведінку, спираючись на моральні норми, які прийняті ним. Завдання вчителя - поступово привчати дітей до такого аналізу своїх вчинків.

2. Конвенціональний рівень (з 10 до 13 років) - орієнтація на принципи інших людей і на закони. На третій стадії судження грунтується на тому, чи отримає вчинок схвалення інших людей чи ні. На четвертій стадії судження виноситься у відповідності з встановленим порядком та офіційними законами суспільства.

3. Постконвекціональний рівень (з 13 років) - людина судить про поведінку, виходячи з власних критеріїв. На п'ятій стадії виправдання вчинку ґрунтується на повазі прав людини або визнання демократичного прийнятого рішення. На шостій стадії вчинок кваліфікується як правильний, якщо він продиктований совістю - незалежно від його законності або думки інших людей. Кольберг відзначає, що багато людей так ніколи і не переходять четверту стадію, а шостої стадії досягає менше 10% людей у віці 16 років і старше.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика розвитку понять
Причини неміцного засвоєння учнями навчального матеріалу полягають у тім, що їхні знання залишаються на стадії сприйняття і уявлення. Поняття, утворені на одному уроці або в одній темі, надалі не роз ...

Петриківський розпис у роботах видатних майстрів
Неможливо уявити українське декоративне мистецтво 60—80-х років без петриківського підлакового розпису. На всіх міжнародних виставках вироби петриківців мають незмінний успіх, вони стали символом укр ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net