Мета, зміст і засоби навчання діалогічному мовленню на іноземній мові

Педагогіка » Процес навчання діалогічному мовленню » Мета, зміст і засоби навчання діалогічному мовленню на іноземній мові

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

При навчанні іноземної мови ставлять дві мети: комунікативна – формування вміння користуватися вивченням іноземної мови як засіб спілкування і науково-виховна – забезпечує загальну освіту і виховання дітей.

Включення іноземної мови в навчальний план визначається політикою правлячого класу. Термін практичне володіння мовою означає в іноземній мові формування умінь і навичок розуміння думок других людей (в усній і письмовій формах) і висловлювання своїх думок (також в усній і письмовій формах). Ціллю навчання усної мови тобто формування умінь звичок практичного володіння мовою. Ціль навчання в загально навчальних школах не може бути розвиток вміння і навичок розмовної мови, так як ця ціль не враховує конкретні умови викладання, а особливо вимагає спеціального вивчення стилю іноземної мови. В зв’язку з цим задача навчання учнів середньої школи усної мови повинна бути конкретизована по двох напрямках: в напрямку вивчення мовлення і навчання розуміння мови на слух.

До змісту навчання діалогічного мовлення відноситься той навчальний матеріал, який викладається на уроках і є основою для свідомих дій. Під змістом навчання розуміється визначені цілі і задачі визнання характеру і об’єму знань, умінь і навичок, які одержують учні того чи іншого типу школи. Таким чином зміст навчання складається із двох частин: знання з одної сторони, і вміння і навички з другої. Мовна комунікація – мовна діяльність – здійснюється з допомогою мовних сигналів, знаків. У вивченні іноземної мови таке знання є тільки необхідними передумовами для формування умінь і навичок користуванням цими знаками, бо якщо не знаючи матеріалу, неможливо навчитися користуватися ним для прийняття або передачі інформації. Таким чином першою складовою частиною змісту навчання іноземної мови є знання конкретного мовного матеріалу, лексики, граматики, фонетики, орфографії. Другою частиною змісту навчання іноземних мов є уміння і навички. Отже із вищевказаного виходить що: зміст навчання іноземної мови включає в себе: Лексичний, граматичний і фонетичний матеріал, уміння і навички усної мови, читання і письма, тексти як зразки звучної і написаної мови, тематику, на основі якої ведеться навчання усної мови їх читання, а також мовні поняття, як відсутні в рідній мові.

Успішність практичного оволодіння іноземною мовою в середній школі, залежить від того, наскільки воно мотивовано в очах учнів. Мотивація може бути природної і штучної. Природна мотивація може бути створена тільки в старших класах (VIII— X), коли учні вже засвоять основи мови і зможуть користуватися ними у своїй практичній діяльності — читати літературу іноземною мовою і слухати мова в грамзаписі, по радіо і телевізорові.

У V-VII класах мотивація повинна створюватися штучним шляхом, а саме інтересом до самого процесу навчання. Цей інтерес може включати три складових: заохочення у виді гарної оцінки, інтерес до предмета, до процесу оволодіння новими знаннями, уміннями і навичками і зв'язана з ними задоволеність отриманими результатами.

Заохочення по іноземній мові нічим не відрізняється від заохочення по інших предметах і тому не вимагає ніяких додаткових пояснень.

Інтерес до предмета «іноземна мова» має свої особливості. По інших гуманітарних предметах інтерес викликає зміст досліджуваної науки, нехай і препарованої для навчання в школі в навчальний предмет. Наука ж про мову (загальне або частка мовознавство) у школі не вивчається, а ті теоретичні зведення по фонетиці, граматиці і лексикології, що повідомляються учнем, гранично короткі і схематичні і тому, мабуть, не викликають у них великого інтересу. Але викладаючи мову, ми прилучаємо учнів і до визначеної діяльності, заняття якої може викликати інтерес в учнів, якщо вчитель застосовує відповідні методичні прийоми, і учні відчувають результати своєї діяльності. Отже, інтерес до цієї діяльності можуть викликати визначені прийоми і спеціально розроблена система вправ.

Вправи ж викликають в учнів інтерес, якщо вони сполучені з розумовою роботою, посильні і доступні. Однак не усі вправи жадають від учнів розумової діяльності. При вивченні мови деякі явища приходиться заучувати напам'ять механічно, без участі розумових операцій. Я маю на увазі запам'ятовування форм слів, які не можна пояснити учнем, не залучаючи історії мови, що, як відомо, у школі не вивчається. Мова йде, наприклад, про парадигми дієвідміни в німецькій і французькій мовах, про парадигму відмінювання в німецькій мові, про суплетивні форми ступенів порівняння прикметників, про основні форми сильних дієслів у всіх досліджуваних у школі іноземних мовах, а також про деякі інші явища, для запам'ятовування яких залучаються лише мнемічні процеси. Сам процес запам'ятовування відмінювання артикля або основних форм сильних дієслів, звичайно, не викликає інтересу в учнів, задоволення може доставити лиш результат, почуття задоволення від добре виконаної роботи і відповідне заохочення вчителя.

Спеціального згадування заслуговують використовувані вчителем методичні прийоми. У деяких учителів мається тенденція перетворювати заняття іноземною мовою в гру, як це робив у свій час відомий німецький методист М. Валтер, але це навряд чи доцільно, по-перше, для цього немає умов у середній школі, а по-друге, учень повинний усвідомлювати, що іноземна мова такий же важливий предмет, як і всякий іншої в середній школі, і до нього повинне бути таке же серйозне відношення.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Загальні положення техніки безпеки на уроках фізичного виховання
Фізичне виховання дітей дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти, яке забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних наук ...

Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень
На індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах школи для слабочуючих 1-го та 2-го відділень проводиться спеціальне слухове тренування сприймання на слух програмованого мовного матеріалу із звук ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net