Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні

Педагогіка » Процес навчання діалогічному мовленню » Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні

Сторінка 2

Нижче приводяться рід і види вправ з їх варіантами по німецькій, англійській і французькій мовах у V-X класах. Серед них найменше представлені (і як зразок тільки для німецької мови, хоча вони можуть бути використані і для інших мов) вправи в розрізненні й об'єднанні, тому що вони менш типові для розвитку усного мовлення.

Деякими із основних передумов участі учнів в груповій бесіді є: розвиток в них вміння задавати питання з власної ініціативи; вміння давати розгорнуту відповідь висловлюватися без прямого чи непрямого спонукання співрозмовника, тобто вміння починати розмову або реагувати на слова співрозмовника з власної ініціативи. Ці вміння в своїй сукупності становлять зміст ініціативності мовлення в діалозі. Їхнє навчання здійснюється переважно на комунікативній основі. В чому полягає таке навчання?

По-перше, це навчання реально-комунікативного розпитування вмінню задавати питання. Даній цілі служать наступні вправи:

а) Тематичне розпитування. Вчитель, або хто-небудь з учнів, робить попереднє повідомлення на певну тему, наприклад, на тему "Вчора я ходив в театр". До попереднього повідомлення інші учні ставлять серію питань.

б) Перебивання співрозмовника питаннями.

в) Вклинювання питань в повідомленні розповідаючого до співрозмовника. Наприклад: Вчора ми побували в Маріїнському палаці, там мені дуже сподобалося . До речі, ти там був коли-небудь? Ні? Обов’язково піди .

Уміння давати розгорнуті відповіді. Розвивається в основному в режимі питання-відповіді, при цьому тому, хто відповідає, забороняється обмежуватися лише прямою відповіддю на питання. Легкість виконання цієї вправи залежить певною мірою від характеру питань.

Уміння висловитися без прямого чи непрямого спонукання співрозмовника містить в собі вміння розпочати розмову і вміння протиставити інформації співрозмовника свою власну, зустрічну інформацію.

Для того, щоб виконання перелічених вище вправ перетворити в групову бесіду, багато залежить від вдалого використання спеціальних прийомів управління такою бесідою.

Підготовка до групового діалогу проходить чотири фази.

Перша фаза - гранично коротка, фронтальна бесіда вчителя з класом. Переважна схема: запитання вчителя - відповідь учнів; репліка вчителя - зустрічна репліка учня.

Друга фаза - парні діалоги між учнями. При цьому відпрацьовується певний вид діалогічної пари. Наприклад, вияснення професії батьків, тощо.

Третя фаза - ускладнення парних діалогів шляхом підключення до них інших осіб

Четверта фаза - груповий діалог.

Керуючи ходом групового діалогу, вчитель за допомогою різних сигналів помічає тих, хто буде виступати, вказує, кому вони спрямовані, визначає характер очікуваних реплік.

Рід і види вправ по класах (для німецької, англійської і французької мов)

Німецька мова V клас

Рід вправ

Види вправ

Уподібнення

Повторення питань і відповідей.

Читання хором (за вчителем).

Складання речень по постановочних таблицях

Завчання напам'ять.

Складання речень за зразком.

Відповіді на питання.

Перетворення

Заміна одних частин мови іншими.

Заміна окремих частин речення.

Переклад з російської мови на німецьку.

Розширення

10. Відповіді на питання.

Розрізнення

11. Визначення довготи і стислості звуків.

У нижченаведеному переліку відсутні такі мовні вправи, як ведення спонтанної бесіди, повідомлення по спеціально непідготовленій темі і т.п., тому що вони без праці можуть бути включені вчителем після проходження тієї або іншої теми. Не зазначені і мовні вправи в розумінні на слух, тому що їхній зміст буде залежати від пластинок, якими розташовує школа.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Типові труднощі малокомплектних шкіл
Організація навчально-виховного процесу у малокомплектних школах має певні особливості. Курсова підготовка учителів, здійснювана здебільшого у навчальний період, хвороба учителя або відсутність його ...

Функції освіти в економічно-виробничій сфері
Формування професійно-кваліфікаційного складу населення. Однією з основних функцій сучасної системи освіти є функція професійної соціалізації, тобто підготовка кваліфікованих кадрів для всіх сфер сус ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net