Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні

Педагогіка » Процес навчання діалогічному мовленню » Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні

Сторінка 3

Один з істотних недоліків вправ, що пропонуються учням, полягає в тім, що вони або занадто одноманітні і зводяться з уроку в урок до повторюваної формули: «Прочитай, переведи і вивчи слова» або, навпаки, занадто різноманітні — у кожному класі з'являються нові вправи, а старі віддаються забуттю. Успішне навчання іноземній мові може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо в кожному класі будуть використані всі зазначені вище типи вправ. Виключення можуть скласти тільки механічні, аспектні і хорові вправи, у яких уже немає потреби в старших класах. Що стосується пологів і видів вправ, то вони повинні розподілятися по класах у залежності від їхніх труднощів. Труднощі вправи залежать, як уже вказувалося, від роду і виду вправи, від матеріалу, що вимагає ся засвоїти, і від тих розумових і мнемічних процесів, з якими сполучене виконання даної вправи.

Для кожного класу потрібно визначити ведучий рід вправ, що може бути представлений різними видами і доповнений іншими родами, але не основними для даного класу. Такий розподіл вправ дозволить установити необхідну наступність і полегшить роботу учнів.

Представляється, що існуючий рід вправ було б доцільно розподілити по класах приблизно в такий спосіб:

V клас: уподібнення (основний рід), перетворення, розширення, розрізнення (додаткові) ;

VI клас: уподібнення і перетворення (основний рід), розширення і розрізнення (додаткові) ;

VII клас: розширення (основний рід), перетворення, скорочення й об'єднання (додаткові) ;

VIII клас: розширення (основний рід), перетворення і скорочення (додаткові) ;

IX клас: розширення (основний рід), перетворення, скорочення й об'єднання (додаткові) ;

X клас : Усі види вправ. Запропонована схема розподілу родів вправ указує тільки на загальний напрямок роботи. Автор не припускає, що в тім або іншому класі не можуть бути використані види вправ, що відносяться до порекомендованого роду вправ для даного класу, якщо вони відповідають принципам посилання і доступу.

Співвідношення нового і старого матеріалу має виняткове важливе значення для його засвоєння і тісно зв'язано з проблемою повторення і міцності оволодіння знаннями, уміннями і навичками.

На кожному уроці вправи, що містять уже раніше пройдений матеріал, повинні в кілька разів перевищувати ті, котрі містять новий матеріал. Новий матеріал завжди повинний ґрунтуватися на старому, щораз його варто пропонувати в новій формі за допомогою іншої вправи, щоб не втратити принадності новизни. Однієї з найбільших лих школи (та й вузу) є те, що досліджуваний матеріал міцно не засвоюється, і тому приходиться проводити спеціальні уроки повторення пройденого. Прав був К.Д. Ушинский, що писав: «Повторення з метою запам'ятати забуте показує вже недолік навчання і взагалі погане викладання в школі». Очевидно, уже давно назріло питання про перегляд розподілу матеріалу по класах. Здавалося б, що, наприклад, лексичний матеріал (1500 слів за весь курс навчання в середній школі) дуже невеликий. Якщо цей словник розділити на всю кількість годин, відведена на вивчення іноземної мови в школі, то на кожний урок прийдеться менш трьох нових слів. Якщо далі зіставити це число з тим, що можуть запам'ятати учні інтенсивних курсів за одне заняття — 200 (правда, вони знаходяться в зовсім інших умовах), то все-таки стане ясно, що справа не в кількості матеріалу, а в недоцільності використовуваних методичних прийомів, у недостатньо продуманій системі вправ. Адже майже усі вузи скаржаться на те, що навіть цей більш ніж скромний мінімум слів (1500) учні засвоюють усього на 50%. Часто приходиться зіштовхуватися з тим, що в учнів іде дуже багато часу на виконання вправ не тому, що вони важкі і містять багато нового матеріалу, а тому, що пройдений матеріал погано засвоєний, забутий, і старий матеріал знову сприймається як новий. Вчитель у свій час програму виконав, але знань, умінь і навичок учень не придбав.

Запам'ятовування матеріалу і придбання необхідних умінь і навичок користування їм зв'язано і з кількістю пропонованих учнем вправ. Це питання ще зовсім не піддавався експериментальній перевірці в школі і залежить у більшому ступені від того, наскільки учень опанував раніше засвоєним матеріалом.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ознайомлення учнів зі складеними задачами
Для того щоб ознайомити учнів із складеною задачею, доцільно взяти складену задачу, яка розв'язується різними діями першого ступеня. Питання про те, якого виду ця задача, дискусійне. Так, можна почин ...

Трактування поняття пізнавальних інтересів у науковій літературі
Сьогодні стало очевидним, що суспільство повинно звернути увагу на справжній і майбутній стан природи, переходячи від епізодичної взаємодії з нею до свідомо направленому. У випускників шкіл, як у всь ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net