Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні

Педагогіка » Процес навчання діалогічному мовленню » Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні

Сторінка 4

Досвід складання підручників показав, що матеріал цілком засвоюється, якщо він має 100% повторюваність, тобто якщо в підручнику, скажемо, VI класу цілком повторюється весь мовний матеріал V класу . Цей принцип нелегко дотриматися у всіх підручниках для середньої школи, однак якщо погодитися з рекомендаціями з приводу тематики, викладеними вище, те дотримання цього принципу цілком можливо при концентричному розвитку зазначеної теми.

Якщо зараз важко назвати точне число вправ, що варто було б давати учнем на кожний урок, то можна все-таки затверджувати, що воно може бути збільшене в порівнянні з тим, що пропонується в діючих підручниках.

При складанні вправ представляється істотним враховувати ще два фактори. По-перше, щоб весь репродуктивно засвоюваний матеріал потім засвоювався і рецептивно, тобто щоб за репродуктивними вправами випливали рецептивні. По-друге, щоб враховувалася і довільна і мимовільна увага учнів.

Перша вимога викликана тим, що весь матеріал, призначений для репродуктивного засвоєння, повинний бути засвоєний і рецептивно. Вище, при характеристиці репродуктивних і рецептивних вправ ми вже з'ясували, що кожний з цих типів вправ має свою специфіку, свою функцію, і один тип вправ не може бути замінений іншим, якщо даний матеріал повинний бути засвоєний і репродуктивно і рецептивно.

Що ж стосується довільної і мимовільної уваги і зв'язаного з ним довільного і мимовільного запам'ятовування, то тут існує деяка недооцінка сприйняття учнем того матеріалу, що свідомо не заучується. Як показують новітні психологічні дослідження і досвід школи, частина язикового матеріалу учень запам'ятовує мимоволі, без спеціального завчання, у силу того, що цей матеріал представляє для нього інтерес або неодноразово повторюється в різних ситуаціях. При складанні вправ варто враховувати цю особливість пам'яті. Для того щоб цей процес не відбувався тільки стихійно і хаотично, варто заздалегідь передбачити, який матеріал повинний заучуватися, а який учень може запам'ятати, не затрачаючи на це спеціальних зусиль. Представляється, що для засвоєння граматичних явищ переважніше користуватися довільною увагою. Деяка ж частина лексики може запам'ятовуватися мимоволі. Вимовні норми повинні спочатку обов'язково засвоюватися свідомо і лише при наступних тренуваннях можуть служити об'єктом мимовільної уваги.

Однією з найбільш актуальних та складних проблем сучасної методики є навчання усного мовлення.

В основі мовленнєвої діяльності лежить, перш за все, взаємодія декількох (не менше двох) осіб, тобто звертання однієї до іншої з певною метою. Зміст мовленнєвої діяльності полягає в обміні інформацією між його учасниками, тобто у повідомленні чогось нового.

Спонуканням до мовленнєвої діяльності завжди виступає мотив, який виникає на основі певних індивідуальних потреб, тобто той, хто говорить, повинен усвідомлювати, для чого він говорить, що він хоче сказати своєму співрозмовнику. При навчання, зокрема усного мовлення, слід брати до уваги індивідуальні особливості співрозмовників. В навчальному процесі це забезпечить оптимальне засвоєння матеріалу учнями.

Поняття практичного володіння іноземною мовою включає три аспекти мовлення: лінгвістичний, психологічний і соціальний, які в процесі спілкування діють як одне ціле.

Породження мовлення ґрунтується на відповідних мовних навичках і вміннях. Навички входять компонентами до свідомо виконуваної діяльності. Якщо ж мовна дія здійснюється переважно без участі свідомості, але на основі раніше сформованих навичок, то таке мовлення характеризуватиметься добрим володінням мовними вміннями. Вони є вищою від навичок формою володіння мовою.

Акт спілкування завжди відбувається у певній ситуації, яка може сприяти виникненню мотиву розпочати акт мовлення і яка може змінюватися або варіюватися відповідно до поставленої мети в ході навчання іноземної мови у шкільних закладах.

на Allbest.ru

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика експериментального дослідження
З метою визначення стану використання засобів народознавства в екологічному вихованні учнів початкових класів, був проведений констатуючий експеримент, яких в загальних рисах можна охарактеризувати т ...

Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи
На сучасному етапі багато хто досліджує принцип доступності. І науковці цей принцип перетворюють у всебічно розкритий принцип розвивального навчання, при якому управління темпом та змістом розвитку м ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net