Методи контролю і самоконтролю навчання

Педагогіка » Методи контролю і самоконтролю навчання

Сторінка 3

В загально освітніх навчальних закладах(в школах) в 10 класі для вивчення економіки використовується такі підручники : Г.О.Ковальчук., В.Г.Мельничук, В.О.Огнев'юк «Економіка», «Загальна економіка» І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко./За ред. І.Ф.Радіонової.

Розглянемо на прикладі підручник Г.О.Ковальчук., В.Г.Мельничук, В.О.Огнев'юк «Економіка». В першому розділі «»Вступ до економічної теорії» в п’ятій темі «Гроші їх функції та види» вивчаються такі питання:

Сутність та властивості грошей. Еволюція грошей.

Функції грошей. Види грошей. Сучасні гроші.

Грошова маса та грошові агрегати.

Роль банків у створенні грошей.

Грошовий обіг та його закони. Кількість грошей, необхідна для обігу.

Вплив рівня цін на купівельну спроможність грошей.

Після вивчення цієї теми передбачено контроль знань для перевірки рівня засвоєння учнями знань. Метод за допомогою якого буде проводитися контроль - це тестовий контроль. Далі представлено 15 питань для тестового контролю з теми «Гроші, їх функції та види». Необхідно вибрати вірне або не вірне твердження

Питання 1:

В зв’язку з чим виникли гроші?

Варіанти відповідей:

А. У результаті домовленості двох держав.

В. У зв’язку з революцією.

С. У зв’язку з розвитком торгівлі.

D. У зв’язку з певною діяльністю заможних верств населення.

Питання 2:

Назвіть концепції походження грошей.

Варіанти відповідей:

А. Раціоналістична та революційна.

В. Революційна та класична.

С. Еволюційна та трансформуюча.

D. Раціоналістична та еволюційна.

Питання 3 :

Що таке гроші? Вибрати не вірне твердження.

Варіанти відповідей:

А. Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватись.

В. Гроші – це специфічний показник грошової маси.

С. Гроші – це продукт ринку.

D. Гроші – це засіб платежу, вони погашають різні види заборгованості.

Питання 4:

Назвіть форми грошей.

Варіанти відповідей:

А. Первинні і вторинні.

В. Повноцінні та неповноцінні.

С. Розрахункові та довідкові.

D. Власні та залучені, позичкові.

Питання 5:

Що не є функцією грошей?

Варіанти відповідей:

А. Гроші, як засіб задоволення особистих постреб.

В. Гроші, як засіб нагромадження.

С. Гроші, як міра вартості.

D. Гроші, як засіб платежу.

Питання 6:

Назвіть властивості грошей.

Варіанти відповідей:

А. Стабільність вартості, однорідність, економічність, тривалість використання, подільність, портативність.

В. Стабільність, економічність, портативність, функціональне призначення, подільність.

С. Стабільність, однорідність, єдність, тривалість використання, портативність, економічність.

D. Економічність, однорідність, доступність, тривалість використання, рівнонапруженість, портативність.

Питання 7 :

За яких часів були створені найсприятливіші умови для реалізації ролі грошей?

Варіанти відповідей:

А. За часів командно-адміністративної системи економіки.

В. За часів капіталізму.

С. За часів докапіталістичних формацій.

D. За часів ринкової економіки.

Питання 8 :

Яку функцію відіграють світові гроші?

Варіанти відповідей:

А. Гроші обслуговують нагромадження вартості в межах кожної країни.

В. Гроші обслуговують погашення зобов'язань перед іншими державами.

С. Гроші забезпечують вираження і вимірювання імпортованих товарів.

D. Гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

Питання 9 :

Як пов’язані між собою такі поняття як грошова маса і грошовий агрегат?

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика рівня фізичної підготовленості досліджуваних учнів після експерименту
Після реалізації експериментальної програми нами було проведено повторне визначення рівня розвитку фізичних якостей учасників дослідження. Результати тестування, які наведені в таблиці 4.3 та на рису ...

Реформи освіти другої половини 20 сторіччя
Останні десятиліття для Канади, як для більшості країн світу, стали періодом реформ у галузі навчання , основна мета яких – встановлення повнішої відповідності між освітою і суспільними проблемами. У ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net