Методи контролю і самоконтролю навчання

Педагогіка » Методи контролю і самоконтролю навчання

Сторінка 4

Варіанти відповідей:

А. Грошовий агрегат – це показник грошової маси з боку прояву її на балансі банку.

В. Грошовий агрегат – це елемент, або показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів.

С. Грошовий агрегат характеризує частоту використання в обороті грошової маси.

D. Грошовий агрегат – це елемент грошової маси.

Питання 10 :

З чим пов’язана значна частина грошового обороту?

Варіанти відповідей:

А. З процесами розподілу ВНП.

В. З процесами перерозподілу ВНП

С. З процесами розподілу ВВП

D. З процесами перерозподілу ВВП

Питання 11 :

Чи вірне твердження , що процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні являє собою грошовий оборот? Пояснити твердження.

Варіанти відповідей:

А. Вірно. ( Тому що грошовий оборот - це явище макроекономічного порядку, він обслуговує кругообіг усього сукупного капіталу суспільства).

В.Не вірно.

Питання 12 :

Чи можна гроші в обороті вважати частиною багатства? Пояснити свою відповідь.

Варіанти відповідей:

А. Не можливо вважати гроші в обороті частиною багатства, тому що по-перше гроші в обороті використовуються як гроші і не є функціональною формою капіталу , по-друге їх зростання не збільшує сукупний капітал.

В. Можливо, тому що гроші використовуються виключно як капітал і їх збільшення прямо пропорційно збільшує сукупний капітал.

Питання 13 :

Опишіть сутність закону грошового обігу та формулу.

Відповідь:

Суть закону полягає в тому що, протягом даного періоду для обігу необхідно лише певна, об’єктивно зумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Мф=Мк , тобто маса грошей, що фактично знаходиться в обігу повинна дорівнювати масі необхідній для обігу грошей.

Питання 14:

Як можна вирахувати кількість необхідних для обігу грошей?

Відповідь:

Необхідну кількість грошей можна вирахувати за допомогою формули Фішера (Р*Q)/V, або добуток середнього рівня цін та обсягів продукції потрібно поділити на швидкість обігу.

Питання 15 :

Про що свідчить досвід країн з розвинутою економікою?

Відповідь:

Досвід країн з розвинутою економікою свідчить про величезну роль грошей, а також показує основні напрямки успішного використання грошей у трансформаційній економіці нашої країни.

Даний тест розраховано на весь урок, кожен учень працює самостійно. Вірний варіант можна або підкреслити або обвести в кружечок. В даному примірнику вірні відповіді підкреслені. Перші 10 питань мають легких характер, дані правильні відповіді учнями покажуть нам знання певного навчального матеріалу всього класу. Останні 5 питань мають більш складний характер та спрямовані не на механічне запам’ятовування, а на те щоб пробудити в учні творчий підхід до даної теми. Такі питання допоможуть виявити здібності учнів, щодо даної теми.

Бали для оцінювання :

1-3 правильних відповідей – «Двійка»

4-7 правильних відповідей – «Трійка»

8-11 правильних відповідей – «Чітвірка»

12-15 правильних відповідей – «П’ятірка»

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування патріотичних почуттів засобами народної пісні
Формуванню патріотичних почуттів сприяють й українські народні пісні, історичні думи у виконанні кобзарів, легенди, які оспівували героїчну минувшину. Так до пісень героїчного напрямку належать просл ...

Використання лінгвостилістичних засобів на уроках української мови в старших класах
У шкільному курсі рідної мови особлива роль відводиться роботі над удосконаленням стилістичних умінь і навичок старшокласників, що знайшла своє відображення в чинній програмі, яка надає перевагу таки ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net