Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Педагогіка » Застосування нормативно-правових актів на уроках права » Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Сторінка 2

Фрагмент уроку «Президент України»

Тема. Конституційний статус Президента.

Витяги з Конституції України

Стаття 102

Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету; територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 103

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в України протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки поспіль .

Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України .

Стаття 105

Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Завдання учням

Працюючи в парах, перевірте одне одного за допомогою запитань:

Яке місце посідає Президент у нашій державі?

Що має гарантувати Президент?

Як обирається Президент?

Хто може бути Президентом України?

Коли і як відбуваються вибори Президента України?

Що таке право недоторканності Президента?,

Після закінчення виконання учнями завдання учитель ставить запитання: «Яке запитання викликало у вас трудноті?»

Фрагмент уроку «Уряд і центральні органи виконавчої влади»

Тема. Яку діяльність здійснює виконавча влада?

Завдання учням

Працюючи в трійках, використайте статті 116 та 119 Конституції України для розв'язання наведених ситуацій:

1) Коледж культури та мистецтв міста Л. не пройшов державну акредитацію на навчальний заклад III рівня (інститут). Батьки та студенти, які сплатили гроші за навчання у вищому навчальному закладі, у відчаї: діти не зможуть отримати відповідний диплом. Які органи виконавчої влади можуть розв'язувати такі проблеми?

2)Припустімо, що минулого року в Україні Президент оголосив екологічну програму «Чисті річки — спільна турбота». Яку участь і які саме органи виконавчої влади можуть та мають взяти участь у виконанні програми?

3) Підприємець Петренко, виступаючи на місцевому телеканалі, заявив: «У нашій країні ніколи не можна почуватися в безпеці. Наша міліція немає навіть нормального автомобіля, щоб наздогнати злочинця, а про рації, і комп'ютери та зброю годі й казати!» Які органи виконавчої влади мають розв'язати проблеми міліції?

Фрагмент уроку «Судова влада України»

Тема. Система судів в Україні.

Завдання учням

Працюючи у парах та спираючись на статті 127, 128, 147 Конституції України, спробуйте погодитися або спростувати твердження представника управління юстиції.

Представник управління юстиції однієї з областей України скептично посміхнувся, коли його повідомили, що в юридичній академії створено спеціальний судовий факультет, який готує кваліфіковані кадри для судових органів. «.«Більшість випускників факультету не зможуть працювати в органах судової влади», — зазначив він.

Фрагмент уроку «Цивільно-правові відносини»

Тема. Що таке цивільно-правові відносини?

Витяг із Цивільного кодексу України

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством.

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані-на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майнові самостійності їх учасників.

Стаття 2. Учасники цивільних відносин

Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи.

Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та суб'єкти публічного права.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поза під час письма
Починаючи з першого дня занять, учитель повчає дітей,як правильно сидіти за партою, щоденно контролюючи їх на уроках. Під час письма слід сидіти прямо, не спиратися грудьми на парту, відстань від гру ...

Сутність поняття «самоосвіта»
Аналіз літературних джерел свідчить, що у психолого-педагогічній літературі немає єдиного погляду на те, що собою являє самоосвіта. Так, академік С. Гончаренко визначає самоосвіту як освіту, яку отри ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net