Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Педагогіка » Застосування нормативно-правових актів на уроках права » Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Сторінка 3

Завдання учням

Використовуючи наведені статті, працюючи в парах, дайте відповіді на запитання.

Які відносини регулює цивільне право?

Хто є учасниками цивільних відносин?

3) Розрізніть ситуації майнових та особистих немайнових цивільних правовідносин;

а)молодий поет склав збірку віршів;

б)Ольга уклала договір найму квартири з Андрієм Петровичем;

в)Олег звернувся до суду з позовом про захист власної честі та гідності;

г)туристична агенція не виконала зобов'язань перед громадянином Іваненком щодо умов перевезення багажу.

Витяг з Цивільного кодексу України

Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

1.Здатність мати цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

2.Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини.

У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність.

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

Уразі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу Уразі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття І набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Уразі визнання шлюбу недійсним на підставах, не пов'язаних із протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності.

І. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Завдання учням

Працюючи в парах та використовуючи витяги із Цивільного кодексу j України, визначте, в яких із наведених випадків потрібно мати дієздатність, а в яких достатньо правоздатності:

І) бути власником будинку; 2) купувати магнітофон; 3) бути автором художнього твору; 4) отримувати за використання твору гонорар; 5) обмінювати одну цінну річ на іншу;

6) бути власником майна, яке дісталося у спадок; 7) отримувати в подарунок цінну річ;

|8) бути квартиронаймачем; 9) брати цінну річ в іншої особи на зберігання; 10) користуватися житлом, Фрагмент уроку «Що таке право власності?»

Тема. Зміст права власності.

Витяги з документів

Стаття 41 Конституції України

Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю.

Стаття 317 Цивільного кодексу України. Зміст права власності

1.Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

2.На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна.

Стаття 318 Цивільного кодексу України. Суб'єкти права власності.

Суб'єктами прав власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу.

Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Індивідуальний оціночний лист та його результативність
Для кожної дитини-восьмикласника мною був заведений індивідуальний оціночний лист, який відбивав результати мого систематичного спостереження за учнем в ході освітнього процесу на уроках, присвячених ...

Педагогічні умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі
Використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна" допомагає учням зосередити увагу на фактах і явищах оточуючої дійсності, сприяє формуванню правильних природничих та суспільствознав ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net