Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Педагогіка » Застосування нормативно-правових актів на уроках права » Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Сторінка 4

Завдання учням

Об'єднавшись у чотири групи, виконайте такі завдання. Дайте, обґрунтувавши, відповіді на запитання. Чи можна сказати, що ви володієте: зошитом, який ви передали у користування на якийсь час своєму товаришу;

зимовим взуттям, яке зберігається у коморі до настання відповідної пори року; годинником, який ви забули у друзів;

портфелем, який ви тримаєте у руках;

велосипедом, який залишився у бабусі в селі?

2) Чи охоплює, на вашу думку, поняття «користування майном» такі ситуації:

• ви дивитися-на картину, що висить у вашій кімнаті ви читаєте підручник, готуючи

домашнє завдання;

ви чистите зуби зубною щіткою;

ви нарізаєте хліб ножем;

ви шиєте на швейній машинці

сукню для своєї подруги;

ви малюєте олівцями краєвид для

Обґрунтуйте свої відповіді.

3)Визначте, які з перелічених дій щодо речі вважаються розпорядженням нею:

ви з'їли яблуко; ви почистили щіткою взуття; ви спалили дрова у комині; ви подарували свою книгу однокласникові; ви перенесли телевізор з однієї кімнати до іншої; ви продали комп'ютерну дискету.

4)Порівняйте, в чому відмінність між користуванням дачним будиночком, який, припустімо, ваші батьки орендували влітку, та правами вашого сусіда по дачі який живе у власному літньому будинку.

Фрагмент уроку «Цивільно-правові угоди»

Тема. Що таке цивільно-правовий договір?

Витяг з Цивільного кодексу України

Стаття 626. Поняття та види договору

1.-Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

5.Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Завдання учням

Складіть схему «Види договорів».

Фрагмент уроку «Основи спадкового права»

Тема. Що таке спадкування та як воно здійснюється?

Витяги з Цивільного кодексу України

Стаття 1217. Види спадкування.

1. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Стаття 1218. Склад спадщини.

1. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця (наприклад, честь, гідність, авторство, право на аліменти або пенсію тощо).

Стаття 1220. Відкриття спадщини.

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою .

Стаття 1221. Місце відкриття спадщини.

і. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місце знаходження основної частини рухомого майна.

Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині.

1. Неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка) .

Завдання учням

Працюючи в парах, визначте, чи будуть перешкодою для відкриття спадщини: невстановлений час її відкриття; невстановлене місце її відкриття;

відсутність заповіту спадкодавця;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування навчальної діяльності учнів молодших класів як науково педагогічна проблема
Навчальна діяльність – провідна діяльність в шкільному віці. Під провідною діяльністю розуміється така діяльність, в процесі якої відбувається формування основних психічних процесів і властивостей ос ...

Формування у молодших школярів навичок побудови творів-розповідей, описів, роздумів
Сучасний підхід до вивчення початкового курсу рідної мови висуває як основний принцип його засвоєння всебічний розвиток мовлення і спілкування. Особливість монологу полягає в тому, що він, на відміну ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net