Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Педагогіка » Застосування нормативно-правових актів на уроках права » Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Сторінка 5

борги, які не сплатив спадкодавець;

відмова спадкоємців прийняти спадщину.

Чому, на вашу думку, закон визначає групу осіб, які не мають права на спадщину?

2)Учні об'єднуються в малі групи і виконують такі завдання:

1-а група. Кого за законом можна віднести до спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку спадщини: утриманців померлого, батьків, неповнолітніх дітей померлого, братів та сестер померлого, непрацездатних батьків, неповнолітніх усиновлених дітей, дружини померлого.

2-а група. Спадкодавець заповів усе своє майно другові. Після його смерті залишилися дві його доньки віком 12 та 14 років. Хто успадкує майно у цьому разі і в яких частках?

3-я група. Після смерті громадянина Антонова залишилася його майно на суму 35 тис. грн. (автомобіль та вклад у банку на суму 2 тис. грн.). Він мав сина та доньку, був одружений, мав молодшого брата, разом-з ним мешкала його мати; яку він утримував. Як, на вашу думку, має бути розподілено майно громадянина Антонова, якщо він залишив заповіт, згідно з яким все майно передавалося синові.

4-а група. Спадкодавець заповів своє майно дитячій лікарні. Після його смерті залишилися два його сини віком 18 та 20 років. Хто успадкує майно в цьому разі?

5-а група. Спадкоємцями за заповітом є два рідних брати і рідна сестра. Сестра відмовилася від спадщини. Інших родичів, які б претендували на спадщину, не має. У яких частках брати померлого успадкують його майно? Що змінилося б, якби сестра відмовилася від своєї частки спадщини на користь одного з братів?

Фрагмент уроку «Цивільно-правова відповідальність»

Тема. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Витяги з Цивільного кодексу України

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

1.Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

2.Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано без їхньої вини.

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

Неповнолітня особа ( віком від 14 до 18 років) відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах.

Уразі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоду було завдано не з його вини.

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності.

1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони дати згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть/що шкоду було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоду, повноліття.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Комунікативні методики та їх методичні принципи
Постійне зростання інтересу до педагогічних технологій серед науковців, зокрема фахівців української науково-педагогічної громади, пояснюється прагненням знайти основи результативної навчальної діяль ...

Шляхи формування художніх інтересів першокласників на основі наступності
У 1-му класі продовжується робота, яка була почата в дитячому садку. Поява інтересу-не результату лиш стадія художнього виховання дітей, але дуже важлива для подальшого розвитку. Намічені шляхи насту ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net