Ферум. Будова атома Феруму. Фізичні властивості заліза

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум. Будова атома Феруму. Фізичні властивості заліза

Сторінка 1

Варіант І.

Мета: ознайомитись з положенням Феруму в Періодичній системі хімічних елементів і будовою його атома.

Прочитайте фрагмент підручника.

Розкажіть про місце Феруму в Періодичній системі хімічних елементів і зобразіть будову його атома. Напишіть електронну формулу атома Феруму.

Опрацюйте фрагмент підручника - до пункту „Поширення в природі".

У чому особливість будови атомів металів побічних підгруп? Заповніть запропоновану таблицю і зробіть висновок про будову атомів елементів побічних підгруп.

з/п

Заряд

ядра

Розподіл електронів по енергетичних рівнях

Електронна формула

1

+12

2

+24

3

+21

4

+26

5

+11

6

+19

Запам’ятайте!

Метали побічних груп мають особливість у будові атомів: валентні електрони в атомі розташовуються не лише на зовнішньому, але й на передостанньому енергетичному рівні.

У металів побічних підгруп в утворенні зв’язків бере участь різна кількість валентних електронів.

Особливість будови атомів металів побічних підгруп має впливати на властивості елементів та їх сполук.

Зверніть увагу!

Ці висновки потрібні для вивчення Феруму та його сполук.

Мета: пригадати всі види хімічних зв’язків і типи кристалічних ґраток.

Визначте, яка з цих кристалічних ґраток є металічною.

Опрацюйте фрагмент „Фізичні властивості" у підручнику й у підручнику [2, а також „Фізіологічну дію" у підручнику [2] (с.139).

Які спільні фізичні властивості характерні для металів?

Опишіть Ферум за планом:

а) положення в Періодичній таблиці;

б) будова атома;

в) окисно-відновна здатність (схематично);

г) ступені окислення (передбачте);

д) сполуки (запропонуйте).

Перевірте один одного, виставте оцінки.

Варіант ІІ.

Тема: Ферум - представник елементів побічної підгрупи. Фізичні та хімічні властивості Феруму.

Мета уроку: повторити матеріал про особливості електронної будови атомів елементів побічних підгруп, на прикладі Феруму розширити знання про фізичні та хімічні властивості металів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Періодична система Д.І. Менделєєва, ряд напруг.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Оголошення теми і мети уроку, постановка задач уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Питання 8.

Задача 3.

Самостійна робота (виконується через копіювальний папір). Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення. Там, де необхідно, запишіть скорочені йонні рівняння реакцій. В реакції № 1 підберіть коефіцієнти методом електронного балансу (один з аркушів здається на перевірку).

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка тесту-бесіди
Отримавши досить інформації про правила реалізації статевого виховання , я спробувала скласти тест-бесіду «Статевий розвиток». Методика проведення-відповідь на запитання «Так» чи «Ні». На основі відп ...

Технології, їх значення в навчально-виховному процесі
За роки незалежності в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти, і, відповідно, розпочався складний процес її модернізації з урахуванням потреб сучасного інформаційно-технологічного суспіл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net